Naar wat ben je naar op zoek?

Therapievormen

Therapievormen zijn wijzen van begeleiding die gebruik maken van inzichten vanuit de verschillende psychologische stromingen. De voornaamste stromingen zijn psychoanalyse, client-centered, behaviorisme en de systeemtheorie. Deze laatste is voor sommigen geen stroming maar wij nemen ze mee omwille van de sterke handvaten die het aanreikt in de interactie mechanismen tussen mensen.

Walsha Therapievormen 250

Walter en Natasha hebben zich beiden gespecialiseerd in de integratieve psychotherapie.

Dit is een zienswijze waarbij per individu bekeken wordt wat voor hem/ haar het meest geschikt is door een integratie van benaderingen. Het is niet zozeer een shoppen naar handvaten vanuit de verschillende stromingen (eclectisch) maar wel een integratie van verschillende stromingen.

Onze ruime ervaring maakt dat we de begeleiding optimaal aanpassen aan de cliënt. Een integratie betekent dat 1 + 1 = meer dan 2. Met andere woorden, door integratie wordt de begeleidingsvorm sterker dan de som van de individuele delen.

Vandaag wordt er ook gesproken over de narratieve benadering en het dialogisme. Deze vormen zijn geïntegreerd in al onze begeleidingen. Het verhaal van iemand herschrijven, vanuit het gesprek een (nieuwe) betekenis geven zodat een nieuw verhaal ontstaat waarbij de klant de wereld en zijn geluk vanuit een nieuw perspectief bekijkt, voelt en ernaar handelt.

Een therapeutische begeleiding gaat over verandering t.o.v. vandaag met betrekking tot het zelf mede bepalen van bewuster denken, voelen en gedrag waardoor men beter functioneert voor zichzelf, de relatie, het gezin, zijn omgeving en zijn professionele omgeving.

Rond de werkzaamheid van therapeutische begeleiding is weinig controverse.
We kunnen geruststellen: therapie werkt !

Walsha Dodo Bird 250

De werkzaamheid van de begeleidingsvorm geeft wat meer controverse.
Uit meta-analyses blijkt dat er weinig verschil is in de effectiviteit van de begeleidingsvormen.
Dit wordt het ‘dodo bird’ effect genoemd.

Er zijn enkele uitzonderingen hierop waarbij het gaat over zeer ernstige symptomen.

Samengevat kan men zeggen dat er niet één bevoorrechte en dus betere vorm is.

Bij Walsha bewaken we dit door expliciet te kijken naar de veranderingen die de klant zelf aangeeft. Eén van de voornaamste en belangrijkste factoren van een begeleiding is dat je, je als klant op onvoorwaardelijke wijze gehoord en begrepen voelt. Dit betekent ook dat wij minder conventionele standpunten durven innemen om onze klanten te begeleiden.

Wat werkt is dat waar wij – samen met jou – voor gaan.
Dit doen we op een verantwoorde en onderbouwde wijze. We zijn van mening dat psychotherapie niet een weerspiegeling moet zijn van de maatschappelijke normen in de huidige tijdsgeest maar eerder op wetenschap gebaseerde modellen die tot een beter welbevinden leiden bij jouw!

Factoren die de werkzaamheid van de begeleiding mee bepalen zijn ondermeer:

Openheid en bereidheid te veranderen van de kant van de patiënt

  • Mate van motivatie
  • Je innerlijke kracht en intelligentie
  • Je sociale ondersteuning vanuit je omgeving

Walsha vangt aan met een grondige intake, dit in de vorm van een gestructureerd gesprek. Hierbij bekijken we samen naar die dingen waar jij tegen aanloopt, wat jouw wensen en doelstellingen zijn en je motivatie tot verandering.

Hierdoor kunnen wij aangeven wat er verwacht mag worden. Dit zowel op de praktische zaken zoals kosten en tijd maar uiteraard voornamelijk de realistische en mogelijke resultaten.

Stel dat iemand met zwaar autisme voor een begeleiding komt dan is het niet mogelijk hiervan te ‘genezen’ maar wel om het functioneren optimaal te maken.

Een goed geregisseerde en gestructureerde behandeling;

Walsha zal vanuit de intake een gestructureerd voorstel tot behandeling voorstellen. Dit betekent dat we naast het gestructureerd gesprek mogelijkerwijze ook een psychodiagnostisch onderzoek aanbevelen. Na uitvoering van dit psychologisch (psychodiagnostisch) onderzoek hebben we voldoende handvaten om jou een gestructureerde begeleiding voor te stellen.

Therapeutische bekwaamheid van de psychotherapeut en een positieve psychotherapeutische relatie;

Walsha Therapie 250

Bij Walsha sta je als klant centraal. Eén van de voornaamste en belangrijkste factoren van een begeleiding is dat je, je als klant op onvoorwaardelijke wijze gehoord en begrepen voelt. Dit betekent ook dat wij minder conventionele standpunten durven innemen om jou te begeleiden.
Wat werkt is dat waar wij – samen met jou – voor gaan.
Als koppel (Walter en Natasha) wisselen wij onze ervaring voortdurend uit en optimaliseren wij onze aanpak en begeleidingswijze. Meer dan tienduizend uren aan therapeutische begeleiding resulteerde in honderden tevreden klanten die jou voorafgingen. Het ben jij, als klant van Walsha die de tevredenheid bepaald.

Model en technieken;

Walsha maakt gebruik van een ruime waaier aan modellen en technieken. Zoals aangegeven maken we een integratie van modellen en technieken vanuit verschillende stromingen. Wij reiken deze aan waar jij als klant mee bent gebaat.