Naar wat ben je naar op zoek?

Onze levenspaden kruisten zich en we zijn gek van elkaar. We delen beiden ons privé en professionele leven in lief en leed. Samen hebben we onze organisatie opgezet waar we actief zijn in psychotherapie, psychodiagnostiek, conflictbegeleiding, bemiddeling, bemiddelingsopleidingen en retraites.
Onze bemiddelingsopleidingen zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Vandaag zijn we werkzaam met een op onze ervaring gebaseerde specifieke aanpak onder de naam WALSHA :

Maak Kennis Met Walter En Natasha

Mastering the Art & Science of Human Wellbeing

Wanneer mensen in hun leven op een kruispunt zijn, behoefte hebben aan verandering, tegen problemen blijven aanlopen en daardoor nood hebben aan het maken van bewuste beslissingen, initiëren van keuzes met positieve impact en ontwikkelen van een eigen levenswijze, … biedt WALSHA op de klant afgestemde trajecten in begeleiding van duurzame verandering.

Onze werkwijze is erop gericht, om dat te betekenen voor mensen wat hen een stukje dichter bij een gelukkig leven brengt. We werken hierbij integratief waarbij we exploreren wat voor deze specifieke mens het meest aan verandering en dus verbetering brengt. Hypnose is hierbij een mooie en bruikbare aanvulling.

Met Natasha’s Surinaamse roots en Walter’s Vlaamse roots zitten we samen in een intercultureel bootje. We ervaren beiden de verschillen in onze culturen als boeiend en inspirerend en willen met een zo open mogelijke blik naar de wereld kijken.
Als trotse ouders van elk 2+2 kinderen ervaren we ons leven als rijker. We ervaren hiermee de uitdagingen van nieuw samengestelde gezinnen uit eerste hand. Voor ons is het belangrijk om met de voeten op de grond te staan om vandaaruit onze professionele begeleidingen te verrijken.
We dromen om samen ons leven te delen, de wereld een beetje beter te maken en over enkele jaren de wereld zelf nog wat uitgebreider te mogen exploreren.

Beiden houden we ervan om ‘in het belang van het kind’ te werken. Het schenkt voldoening wanneer we vaststellen dat rechtbanken ons advies in het belang van het kind ter harte nemen.

Natasha Walsha

Maak kennis met Natasha

Gedreven vanuit een nieuwsgierigheid naar wetenschappelijk onderbouwde kennis in de praktijk

 • Opleidingen: Ingenieur, Psychologie
 • Onderzoeker aan Vrije Universiteit Brussel,
 • Pedagogisch Directeur
 • Ondernemer met opzet van Falcontwin BV en Falconcare BV (sinds 2010)
  People Interaction, Centrum-Psychodiagnostiek, Game Changer Laboratory, Dispute Resolution, Samen in bemiddeling, Synerga.
 • Conflictbegeleiding als erkend bemiddelaar in Familiale aangelegenheden
 • Gerechtsdeskundige
 • Creatie WALSHA waar alle vernoemde activiteiten worden geïntegreerd in ons expertisecentrum
Walsha Walter Engelen

Maak kennis met Walter Engelen

Gedreven vanuit een nieuwsgierigheid naar wetenschappelijk onderbouwde kennis in de praktijk

 • Opleidingen: Ingenieur, Psychologie
 • Internationale carriére in automotive en high tech (> 30jaar)
 • Ondernemer met opzet van Falcontwin BV en Falconcare BV (sinds 2010)
  People Interaction, Centrum-Psychodiagnostiek, Game Changer Laboratory, Dispute Resolution, Samen in bemiddeling, Synerga.
 • Conflictbegeleiding als erkend bemiddelaar, onderhandelaar voor organisaties
 • Conflictbegeleiding als erkend bemiddelaar in Familiale aangelegenheden
 • Gerechtsdeskundige
 • Creatie WALSHA waar alle vernoemde activiteiten worden geïntegreerd in ons expertisecentrum
 • Supervisor bij Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie

Interactiviteit als optimale leerervaring

Het 70/20/10 is een fundamenteel andere benadering op leren. Deze benadering helpt mensen en organisaties om de effectiviteit en de efficiëntie van nieuw gedrag, inzichten, vaardigheden en kennis toe te passen op een duurzame wijze met significante impact. Zo is je investering niet in enkel een leuke bezigheid maar zal het tot duurzame verandering bij jou als individu én de organisatie leiden.

Het model is Charles Jennings

Walsha Groep
Walsha Podium
Game Changer Workshop

Onze erkenningen

 • Gerechtsdeskundige
 • European Certificate for Psychotherapy
 • Belgische mutualiteiten
 • Erkend bemiddelaar in Familiale, Sociale, Burgerlijke en Commerciële zaken
 • Federale Bemiddelingscommissie
 • Orde van Vlaamse Balies
 • KMO portefeuille
 • Belgisch Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychotherapie
 • Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ)
 • Belgische Vereniging voor Psychotherapie (ABP-BVP)
 • ISO 9001-2015 certifiatie door Bureau Veritas
Image Grid

Om jullie een marktconforme en eerlijke prijs aan te bieden wordt Walsha ondersteund door volgende juridische entiteiten:

Falcontwin BV
Molenstraat 280
2490 Balen
BTW: BE0832.240.006
IBAN: BE75 6451 0525 6351

Falconcare BV
Molenstraat 280
2490 Balen
ONDnr: 0729.737.235
IBAN: BE84 6451 0334 6259

Natasha De Vinster
Molenstraat 280
2490 Balen
0660.622.161
IBAN: BE13 7330 6655 2639

Walter Engelen
Molenstraat 280
2490 Balen
0717.625.893
IBAN: BE31 7330 6655 4255

Onze uiterst tevreden klanten…

Procter & Gamble
Logo Openbaar Ministerie
Claes Koeltechniek Logo

De rode draad komt samen in Walsha

Gedisciplineerd, kijkend naar wat echt veranderd.
Effect evaluerend denken om het gewenste resultaat te bekomen.
Streng voor het gedrag en mild voor de persoon.
Geloof om het onmogelijke waar te maken.

Hieronder onze eerdere activiteiten die wij integreren in onze Walsha aanpak.

People Interaction is een opleidingsinstituut in conflicthantering en bemiddeling erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. We bieden basisopleidingen aan samen met permanente vormingen.

In ons geïntegreerd traject worden de basismodule én de gekozen specialisatie in één traject geïntegreerd.
Na het slagen kan je je erkenning als erkend bemiddelaar aanvragen.

Deze integratie heeft meerdere voordelen zoals:

 • Je hebt een directe focus op de specifieke kenmerken van je specialisatie
 • Je hebt 2 in plaats van 3 examenmomenten
 • Je effectiviteit als bemiddelaar wordt vergroot

Belangrijk!
De effectiviteit van een bemiddelaar wordt bepaalt door:

 1. Kennis (bemiddeling, juridisch, sociologisch, psychologisch en communicatief)
 2. Zelfkennis en zelfreflectie
 3. Het zich intensief eigen maken van de vereiste bemiddelingsvaardigheden
Hibemiddelaar 1 768x522

Onze visie stelt voorop dat dit in een opleiding enkel mogelijk is door:

 1. Voor deelnemers die meer willen dan een diploma
 2. Intense begeleiding gedurende het opleidingstraject

Gedurende deze opleiding word je op zeer interactieve wijze mee genomen in de verschillende kennisdomeinen. De opbouw is zodanig dat we bouwsteen na bouwsteen het kennisdomein opbouwen, zodanig dat je deze eigen maakt op interactieve wijze. Je leert de kennisdomeinen grondig interpreteren in je eigen omgeving en toepassen in de bemiddeling.

Zelfkennis en zelfreflectie is een essentieel onderdeel van de kwaliteitsvolle bemiddelaar. Het is de enige wijze om jezelf en je verworven vaardigheden optimaal aan te wenden in de bemiddelingen die je gaat begeleiden.
De vereiste bemiddelingsvaardigheden kunnen enkel worden verworven door intensief oefenen via rollenspelen. Je zal het bemiddelingsgesprek ervaren als observator, partij en uiteraard als bemiddelaar. Dit sterk geïndividualiseerd traject zorgt ervoor dat je de bemiddelingsvaardigheden eigen maakt door je stelselmatig in stappen verder te bekwamen door zelfreflectie, zelfsturing, feedback van je medestudenten en de intensieve begeleiding van de docenten.

Deze opleiding is een zeer gestructureerd en samenhangend geheel waarbij je door integratie alle elementen leert combineren en toepassen.

OPLOSSINGEN OP MAAT MET IMPACT VOOR UW ORGANISATIE

Leren, aanpassen, innoveren en veranderen: organisaties hebben er meer dan ooit behoefte aan. Onze opleidingen op maat bieden stevige en doelgerichte oplossingen. Een opleiding op maat biedt uw medewerkers de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om veranderingsprocessen te sturen, om specifieke strategische vragen aan te pakken of gewoonweg om een veerkrachtige en high-performance managementstructuur uit te bouwen in uw organisatie.

ONS DOEL IN PARTNERSHIP

Ons doel is om een waardevol partnership met uw organisatie uit te bouwen. Of uw focus nu ligt op het omzetten van uw strategie in resultaten, het stimuleren van innovatie, het uitbouwen van ondernemerschap of het sturen van organisatieverandering – onze opleidingen op maat hebben dankzij hun kracht en effectiviteit echte waarde voor uw bedrijf.

WAAR WALSHA VOOR STAAT

Geef uw mensen de kennis, middelen en capaciteiten die ze nodig hebben om verandering teweeg te brengen in uw organisatie. Als een toonaangevende vormingsinstantie, stellen we bedrijven in staat om de steeds veranderende uitdagingen van het mondiale bedrijfsleven aan te gaan. Onze bewezen deskundigheid, pioniersgeest en pragmatische, actiegerichte aanpak onderscheid WALSHA van de anderen.

Door een partnership met WALSHA aan te gaan, krijgt u toegang tot:

 • BEGELEIDERS MET STEVIGE ERVARING EN EXPERTISE in het overbrengen van kennis en het verbreden van perspectieven PRAKTISCHE TOOLS EN INZICHTEN om ideeën en gedachten in actie om te zetten
 • HOOG KWALITATIEVE OPVOLGING met een passie om je functioneren effectief te ondersteunen en deelname aan EEN ACTIEF NETWERK van professionals.

ONZE WERKWIJZE

De kwaliteit van een opleiding op maat hangt af van een succesvolle samenwerking voor, tijdens en na de opleiding. WALSHA engageert zich om uw leertraject vorm te geven door middel van volgend stappenplan:

STAP 1: ONTDEKKING & VERKENNING
We starten elke samenwerking door naar elkaar te luisteren. Ons doel is uw organisatie, uw ambities en uw strategische uitdagingen te begrijpen.

STAP 2: ANALYSE VAN DE BEHOEFTEN
Onze experten voeren een meer diepgaande behoefteanalyse uit om een degelijke kennis van de ontwikkelingsbehoeften te verwerven. Op het einde van dit proces leggen we de opleidingsdoelen en de kernthema’s van de opleiding vast in een akkoord.

STAP 3: ONTWERP
Na dit overleg ontwerpen we het leerproces, duiden we sprekers, facilitators en experten aan die de opleiding zullen opleveren. We stemmen de inhoud van de opleiding af en regelen alle praktische zaken voor een vlotte oplevering.

STAP 4: UITVOERING
Onze begeleiders zijn (internationale) experts die hun kennis en ervaringen actief delen met onze deelnemers. Ons opzet is om de deelnemers daadwerkelijk te raken, te inspireren en hen te enthousiasmeren om bakens te verzetten. Onze didactiek varieert telkens naargelang de doelstellingen van de opleiding. De oplevering wordt beheerd door een opleidingsconsulent die de deelnemers door het leerproces leidt.

STAP 5: EVALUATIE & FOLLOW-UP
Elke opleiding wordt tijdens en na de uitvoering geëvalueerd. We vragen feedback van de deelnemers op alle aspecten van de opleiding. Zo kunnen we bepalen of de doelstellingen werden gehaald. Na de opleiding meten we de impact samen met de klant.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Blog Detail Image Content 01
Image Grid 02
Overons Image Content 02