Naar wat ben je naar op zoek?

Conflictvaardig handelen geeft aan in welke mate je constructief met een conflict zal omgaan.

In elke ontmoeting tussen mensen zijn er mogelijke conflicten. Een conflict is niet hetzelfde als een meningsverschil.
In een meningsverschil heb je de andere niet nodig om tot een oplossing te komen.
In een conflict heb je juist de andere nodig om tot een oplossing te komen.
Het is deze onderlinge afhankelijkheid die kenmerkend is voor een conflict.

Walsha Conflict 450

Als koppel zal je door tal van conflicten gaan.
Dit maakt het juist ook een bron van inspiratie want in het conflict ontdek je hoe je partner denkt, voelt, waarden en normen hanteert en welke wensen er zonder conflict vaak onuitgesproken blijven.

Het conflict is dus op zich geen probleem en zelfs wenselijk omdat het aangeeft dat een koppel met elkaar in interactie treedt.

De wijze waarop het koppel conflicten oplost, de mate van conflictvaardig te zijn maakt het verschil tussen een goede of minder goede relatie. Belangrijk is om elkaars belangen te begrijpen en van hieruit naar gezamenlijk gedragen oplossingen te werken.