Naar wat ben je naar op zoek?

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie is de basis om een begeleiding waar te maken. Voor de meesten onder ons is dit een veilige wijze om in begeleiding te gaan.
Het gesprek is nodig om te begrijpen:

 • Waar het om gaat voor jou
 • Waar jij precies tegen aanloopt, in welke context,
 • Hoe jij hier vandaag mee omgaat (coping),
 • Hoe jij het ervaart,
 • Waar jij naar toe wenst te evolueren,
 • Welke aanpassingen jij wenst te maken,
 • Hoe jij je omgeving kan beïnvloeden.

Zoals eerder aangegeven zorgen wij dat jij je op onvoorwaardelijke wijze gehoord en begrepen voelt.

De rationalisten onder ons zullen beweren dat emoties niet belangrijk zijn. Niets is echter minder waar. Ons menselijk gedrag wordt voornamelijk gedreven en bepaald door onze emotionele beleving van iets. Ons ‘denken’ kan dit beïnvloeden. Echter geen rekening houden met onze emotionele beleving leidt steeds naar ongelukkig zijn. Of in het beste geval naar niet zo gelukkig zijn als wel zou kunnen. Zeg maar dat onze emotionele intelligentie ten volle benut moet worden. Ons ‘denken’ is nodig om daar waar we van dromen mogelijk en waar te maken.

Dit denken heeft twee dimensies.
De eerste is het rationaliseren waardoor we kunnen plannen en onszelf een pad uitstippelen hoe je dat bereikt wat jij belangrijk vindt.
Het tweede is de emotionele beleving van jezelf én van anderen begrijpen om de optimale interactie tussen mensen waar te maken zodat jij bereikt wat jij belangrijk vindt.

De emotionele dimensie is voor vele mensen beangstigend of wordt als ‘te soft’ afgedaan. Walsha gaat hier met jou aan de slag op een mature en voor jouw meest geschikte wijze.

Een vergissing die men vaak maakt is dat een gesprek op zich, de verandering zal bewerkstelligen. Dit is echter niet waar.

Een verandering zal pas duurzaam plaatsvinden indien je jezelf ertoe aanzet om over die dingen waar je tegen aanloopt:

 • Anders te denken (cognitief, narratief)
  én
 • Anders te benaderen, dus je eigen gedrag aan te passen (gedragsmatig),
  én
 • Anders te interpreteren (cognitief, dialogeren)

Op deze wijze wijzig je de ervaring én je emotionele beleving én het resultaat.

Kortweg je moet aan de slag gaan en aan jezelf werken. Het is als een muziekinstrument leren bespelen. Je wordt nooit een goede gitarist of pianospeler door er enkel over te praten en/of erover te lezen. Je leert wel het beste uit jezelf te ontwikkelen (van amateur muzikant tot virtuoos) door het instrument te bespelen door te oefenen, oefenen, en nog maar eens te oefenen.

Het leuke aan therapie is dat het geen jaren duurt. De verandering vindt plaats in enkele weken tot maanden op voorwaarde dat je er actief mee aan de slag gaat.

Bij Walsha zullen we ervoor zorgen dat al je stap voor stap anders leert omgaan met je eigen gedrag, je denken en je emotionele beleving.

De gesprekstherapie bij Walsha gaat dus altijd samen met ‘opdrachten’. Dit zijn in samenspraak gemaakte opdrachten om verandering uit te proberen en bij dat wat werkt te oefenen, oefenen en oefenen. De tijd die je besteedt aan je eigen verandering buiten de muren van de therapieruimte is sterk bepalend voor je resultaat.