Naar wat ben je naar op zoek?

Bij individuele coaching richten wij ons op jou als individu, en gaat het over persoonlijke ontwikkeling.

Bij teamcoaching richten wij ons op het team. Het geheel is meer dan de som der delen.

Een dimensie die wordt toegevoegd is die van de groepsdynamica. De fase van ontwikkeling waarin de groep zich bevindt is meebepalend voor de aard van problemen en uitdagingen waar een team mee te maken heeft.

Groepsdynam

Teamcoaching is gebaseerd op een integratie van het individu en groepsdynamica waarbij de aandacht gaat naar de interacties, conflicten en samenwerking. Wat voor mensen zitten er in het team? Welke kwaliteiten hebben ze en welke rollen vervullen ze? Hoe is de interactie tussen de teamleden en wat speelt er ‘onder de waterlijn’? Wat is de doelstelling van het team en hoe is de taakverantwoordelijkheid? Dit zijn de vraagstukken die bij teamcoaching aan de orde komen.”

De fase waarin de groep en/of het team zich bevind bepaalt mee de aard van uitdagingen en problemen die zich voordoen.

Walsha Groep
Helium Stick
Walsha Bemiddelingsopleidingen 3 250
Walsha Bemiddelingsopleidingen 2 250
Walsha Bemiddelingsopleidingen 6 250
Walsha Sd