Naar wat ben je naar op zoek?

Hypnose in therapie

Hypnose is een hulpmiddel in de medische wereld en in psychotherapie.
Er gebeurt wereldwijd heel veel onderzoek om de effecten, en de werking van de therapeutische hypnose te onderzoeken. In hypnose kunnen bepaalde lichamelijke en psychische processen beïnvloed worden.

Hypnose is een werkvorm in therapie waarbij trance gebruikt wordt om delen van jezelf te bereiken waar je met je rationele bewustzijn geen of moeilijker toegang toe hebt.

Hypnose is je in een bewustzijnstoestand brengen waar je met minder aandacht op de omgeving meer open bent voor suggestie. In deze bewustzijnstoestand zal jouw onderbewustzijn suggesties accepteren die je na de hypnose ook verder zal toepassen. In hypnose zijn je hersenen actief werkzaam. Je creativiteit en je probleemoplossend vermogen verhoogt.

Voor sommige mensen klinkt hypnose als iets engs waarbij ze controle over hun bewustzijn verliezen. Dit komt omdat de media vaak een verkeerd beeld schetst van hypnose. De eerste kennismaking is – spijtig genoeg – via een grote show waarin de deelnemers grappige en gênante activiteiten doen.
Hypnose is een natuurlijk fenomeen. Denk bijvoorbeeld aan een film die twee uur duurt maar die je zelf ervaart alsof het slechts een kwartiertje was.

De meeste mensen vinden hypnose een aangename, ontspannende ervaring.

In een hypnose blijf jij helemaal bij bewustzijn en houdt controle. Je hoort nog steeds omgevingsgeluiden en elke suggestie waar je niet voor open staat ga je ook niet opnemen. Er kan dus niks gebeuren wat je zelf niet wil.

Door dat onder hypnose de suggesties veel makkelijker en sneller in je onderbewustzijn worden opgenomen maakt dat je hier ook na de hypnose rekening mee gaat houden. Op deze wijze faciliteert het een gedragswijziging, een anders ervaren van pijn, emoties enzomeer.

Ben ik ook hypnotiseerbaar?
Iedereen is hypnotiseerbaar. Een 10% van de bevolking is zeer gevoelig voor hypnose. Dit zijn ook de uitverkorenen in de shows.
De andere 90% is hypnotiseerbaar. Wel moeten bij aanvang vaak de zorgen over hypnose worden weggenomen. Jij als persoon moet je veilig voelen én je moet ervoor openstaan. Bij diegenen die beweren niet hypnotiseerbaar te zijn heeft het eerder te maken met de weerstand die je ervaart en er niet willen in meegaan danwel het niet hypnotiseerbaar zijn. Trouwens iedereen heeft toch wel die ervaring gehad van een interessant moment in het leven waar de tijd ‘voorbij is gevlogen’. Wel dit was een vorm van zelfhypnose!

Hypnose vormt een (belangrijk) onderdeel als aanvulling op andere begeleidingsvormen. Het is dus eerder een hybride aanpak waar het gesprek en de hypnose elkaar afwisselen.

Hypnose is uiterst bruikbaar en zinvol in psychotherapie en wordt ingepast in behandeling van trauma, angst, eetstoornissen, verslaving, tekort aan zelfvertrouwen, faalangst, fobieën, pijnvermindering en andere.
Hypnose helpt bij prestatieverbetering, in sport en werksituaties.
Systematisch werken met zelfhypnose verbetert het niveau van welzijn.

Walsha gebruikt hypnotische technieken eveneens in de begeleiding van relaties. Het is een uiterst verrijkende wijze om meer diepgang in de relatie te brengen.
Dit resulteert in het wederzijds elkaar beter leren kennen en verhoogd in ruime mate het begrip voor elkaar.
Ingeval alle aspecten van de relatie zoals traumatische ervaringen, seksualiteitsbeleving, intimiteit, wederzijds begrip word je als partner deelgenoot en kan je op deze wijze een liefhebbende stevige ondersteuning worden.
De relatiekwaliteit wordt beduidend beter.

Hypnose en psychodrama versterken elkaar. Deze worden dan ook vaak gecombineerd toegepast om de voor jou meest effectieve begeleiding aan te bieden.

Hoe zit het dan met hypnose en ‘stoppen met roken’, ‘stoppen met alcohol’?
Er wordt maar al te vaak beweerd dat in enkele hypnose sessies je kan stoppen met roken of drinken. Zonder enige inspanning. Ongetwijfeld zijn er enkele succesverhalen, vermoedelijk van die mensen die sterk hypnotiseerbaar zijn. De realiteit is echter dat de invloed van deze aanpak vaak van korte duur is.
Walsha gebruikt hypnose als versterking om het stoppen met roken en/of alcohol te bewerkstelligen. Het wordt dus vooral gebruikt in combinatie met andere therapievormen.
De hypnose in deze aanpak zal je helpen de motivatie te versterken door te richten op de voordelen die jij ervaart wanneer je stopt met roken/drinken. Eveneens kan gebruikt worden gemaakt van aversie in de hypnose. In deze zal je de nadelen (vaak ziekte, verlies van dierbaren, etc.) sterker onder ogen zien om je motivatie tot stoppen, positief te beïnvloeden.