Naar wat ben je naar op zoek?

OPLOSSINGEN OP MAAT MET IMPACT VOOR UW ORGANISATIE

Walsha voorziet begeleidingen voor professionals in de vorm van training, executive coaching en conflicthantering zoals onderhandeling en bemiddeling.

Onze trainingen zijn interactief en gericht op duurzame verandering bij het individu én de organisatie. Ze zijn gebaseerd op het 10;20;70 Learning & Development model van Charles Jennings. Dit maakt dat onze trainingen een significante én duurzame impact hebben.
De Walsha trainingen zijn steeds op maat zodat we jouw investering in duurzame resultaten kunnen omzetten.

Executive coaching is één van de meest krachtigste benaderingen in leiderschapsontwikkeling voor senior executives en high-potentials.
Executive coaching is het één-op-één werken met een professionele coach aan het bereiken van jouw doelstellingen en uitdagingen waarbij de coach je ondersteunt in je persoonlijk én zakelijk leiderschap.

Bemiddeling is in opmars maar nog relatief weinig bekend. Een bemiddeling wordt uitgevoerd door een erkend bemiddelaar, een wettelijk erkende en beschermde titel. Dit betekent dat overeenkomsten gemaakt met een erkend bemiddelaar tot wettelijk geldige overeenkomsten leidt. De overeenkomst kan op aanvraag van één van de partijen worden gehomologeerd door de rechter waardoor deze dezelfde kracht krijgt als een ‘vonnis’ uitgesproken door de rechter.
In een bemiddeling houden de partijen de touwtjes in handen. De bemiddelaar begeleidt de partijen tot een duurzame overeenkomst.
Een bemiddeling wordt uitgevoerd onder de voorwaarden van onafhankelijkheid, vrijwilligheid, en vertrouwelijkheid.  Vooral de vertrouwelijkheid is een troef voor conflicten die gevoelig zijn voor de partijen en/of de organisatie. De vertrouwelijkheid is geldig voor het bemiddelingsproces maar kan op vraag van (alle) partijen ook na het opmaken van de overeenkomst vertrouwelijk worden gehouden. Dit maakt bemiddeling door een erkend bemiddelaar uitermate geschikt voor conflicten met betrekking tot seksueel overschrijdend gedrag, pesterijen enzomeer.

Leren, aanpassen, innoveren en veranderen: organisaties hebben er meer dan ooit behoefte aan. Onze opleidingen op maat bieden stevige en doelgerichte oplossingen. Een opleiding op maat biedt uw medewerkers de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om veranderingsprocessen te sturen, om specifieke strategische vragen aan te pakken of gewoonweg om een veerkrachtige en high-performance managementstructuur uit te bouwen in uw organisatie.

Ons doel is om een waardevol partnership met uw organisatie uit te bouwen. Of uw focus nu ligt op het omzetten van uw strategie in resultaten, het stimuleren van innovatie, het uitbouwen van ondernemerschap of het sturen van organisatieverandering – onze opleidingen op maat hebben dankzij hun kracht en effectiviteit echte waarde voor uw bedrijf.

WAAR WALSHA VOOR STAAT

Geef uw mensen de kennis, middelen en capaciteiten die ze nodig hebben om verandering teweeg te brengen in uw organisatie. Als een toonaangevende vormingsinstantie, stellen we bedrijven in staat om de steeds veranderende uitdagingen van het mondiale bedrijfsleven aan te gaan. Onze bewezen deskundigheid, pioniersgeest en pragmatische, actiegerichte aanpak onderscheid WALSHA van de anderen.

Door een partnership met WALSHA aan te gaan, krijgt u toegang tot:

  • BEGELEIDERS MET STEVIGE ERVARING EN EXPERTISE in het overbrengen van kennis en het verbreden van perspectieven PRAKTISCHE TOOLS EN INZICHTEN om ideeën en gedachten in actie om te zetten
  • HOOG KWALITATIEVE OPVOLGING met een passie om je functioneren effectief te ondersteunen en deelname aan EEN ACTIEF NETWERK van professionals.

ONZE WERKWIJZE

De kwaliteit van een opleiding op maat hangt af van een succesvolle samenwerking voor, tijdens en na de opleiding. WALSHA engageert zich om uw leertraject vorm te geven door middel van volgend stappenplan:

STAP 1: ONTDEKKING & VERKENNING
We starten elke samenwerking door naar elkaar te luisteren. Ons doel is uw organisatie, uw ambities en uw strategische uitdagingen te begrijpen.

STAP 2: ANALYSE VAN DE BEHOEFTEN
Onze experten voeren een meer diepgaande behoefteanalyse uit om een degelijke kennis van de ontwikkelingsbehoeften te verwerven. Op het einde van dit proces leggen we de opleidingsdoelen en de kernthema’s van de opleiding vast in een akkoord.

STAP 3: ONTWERP
Na dit overleg ontwerpen we het leerproces, duiden we sprekers, facilitators en experten aan die de opleiding zullen opleveren. We stemmen de inhoud van de opleiding af en regelen alle praktische zaken voor een vlotte oplevering.

STAP 4: UITVOERING
Onze begeleiders zijn (internationale) experts die hun kennis en ervaringen actief delen met onze deelnemers. Ons opzet is om de deelnemers daadwerkelijk te raken, te inspireren en hen te enthousiasmeren om bakens te verzetten. Onze didactiek varieert telkens naargelang de doelstellingen van de opleiding. De oplevering wordt beheerd door een opleidingsconsulent die de deelnemers door het leerproces leidt.

STAP 5: EVALUATIE & FOLLOW-UP
Elke opleiding wordt tijdens en na de uitvoering geëvalueerd. We vragen feedback van de deelnemers op alle aspecten van de opleiding. Zo kunnen we bepalen of de doelstellingen werden gehaald. Na de opleiding meten we de impact samen met de klant.

Walsha is een opleidingsinstituut erkend door de Federale Bemiddelingscommissie onder de naam People Interaction.
Wie bij ons de basismodule én één specialisatiemodule succesvol afrondt kan zijn erkenning aanvragen bij de Federale Bemiddelingscommissie.
Eveneens zijn de permanente vormingen geaccrediteerd door de Federale Bemiddelingscommissie.

Onze opleidingen bevatten talrijke voorbeelden vanuit onze expertise. Zo ben jij als afgestudeerde uitstekend voorbereid op je taak als erkend bemiddelaar.

Op aanvraag zijn wij graag bereidt deze opleidingen speciaal voor jouw organisatie op locatie te organiseren.

W En Fbc

Elke leider – van bestuurder tot teamleader –  heeft voordeel van het effectieve instrument dat coaching is in jouw persoonlijke ontwikkeling.
Executive coaching wordt toegepast om jouw persoonlijke impact in je team en je organisatie te maximaliseren.
Executive coaching is daarom steeds een op jouw persoonlijke doelstellingen en te ontwikkelen onderwerpen afgestemd.

Executive of one-to-one coaching is in het bijzonder belangrijk waar je als leider een nieuwe uitdaging aangaat voor jezelf, je team of je organisatie.

Voorbeelden zijn:

  • voorbereiding op je nieuwe rol of carriére
  • managen van stress, verandering, conflict of crisissituaties
  • ondersteuning bij het opnemen van een nieuwe rol
  • het versnellen van de persoonlijke ontwikkeling van mensen die worden gezien als high potential
  • een geobjectiveerd en onafhankelijk klankbord voor senior leaders
  • op maat gemaakte ontwikkeling als beloning voor en het behouden van medewerkers sleutelposities die kritisch zijn voor je organisatie

Doel is conflicten op duurzame wijze op te lossen zonder tussenkomst van de advocaat en/of gerechtelijke procedures. De overeenkomsten zijn wettelijk geldig en kunnen op vraag van de partijen worden gehomologeerd door de rechter waardoor ze dezelfde uitvoerbaarheid als een gerechtelijk vonnis verkrijgen.

Steeds vaker zien we dat de familierechters bij echtscheiding (aan)bevelen dat de partijen vooreerst in bemiddeling gaan. Dit omdat er sneller en duurzamere overeenkomsten mogelijk zijn via bemiddeling.

Bij Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT) kan de erkend bemiddelaar dit ganse proces begeleiden. De eigenlijke echtscheiding, goederenverdeling en ouderschapsregeling. Ook deze elementen afzonderlijk kunnen thema zijn va de bemiddeling.

Bemiddeling vind zijn voordeel – mits beide partijen bereid zijn constructief mee te werken – om sneller, goedkoper tot een volwaardig wettelijk geldige overeenkomst te komen.
De bemiddeling laat oplossingen toe die ruimer zijn dan de wetgeving. De zaken van Openbare Orde of Dwingend Recht moeten strikt de wetgeving volgen. Dit heeft vooral betrekking om de rechten en het welbevinden van het kind te zeker te stellen. Het geeft dus meer mogelijkheden op voorwaarde dat beide partijen .

Doel is conflicten op duurzame wijze op te lossen zonder tussenkomst van de advocaat en/of gerechtelijke procedures. De overeenkomsten zijn wettelijk geldig en kunnen op vraag van de partijen worden gehomologeerd door de rechter waardoor ze dezelfde uitvoerbaarheid als een gerechtelijk vonnis verkrijgen.

Voornaamste voordeel is de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces. Op vraag van de partijen kan ook na het afsluiten van de overeenkomst de vertrouwelijkheid worden gehandhaafd.

Conflictbemiddeling in bedrijven  betreft alle interne conflicten.
Het betreft vaak arbeidsgerelateerde conflicten gaande van conflicten tussen twee medewerkers op de werkvloer tot sociaal gerelateerde conflicten tussen vakbond en directie.
Voorbeelden van conflicten zijn seksueel overschrijdend gedrag, pesterijen, promotie gerelateerd, weerstand bij organisatorische wijzigingen enzomeer.

Conflictbemiddeling tussen bedrijven  betreft conflicten die vaak van commerciële aard zijn waarbij gemaakte afspraken niet worden uitgevoerd.
Voorbeelden zijn (familiale) conflicten in vennootschappen en overdracht in familie ondernemingen.