Naar wat ben je naar op zoek?

Begeleiding van ouders en kinderen

Er is vaak nood aan een strikte opvolging en begeleiding van ouders en hun kinderen in complexe situaties of na een rechtszaak. Deze opvolging betreft bijvoorbeeld contactherstel, evenwichtigere en gepaste afspraken enzoverder.

In complexe situaties waar ouders het niet eens kunnen worden over hun ouderschap, biedt Walsha passende ondersteuning. Het belang van het kind staat altijd centraal in deze begeleiding.

Walsha is bereid om een geschikt verslag te maken van het begeleidingstraject.

Ouders ervaren verschillende uitdagingen tijdens of na een vechtscheiding. Hier zijn enkele belangrijke aspecten:

Walsha Therapievormen 250

Communicatie en Samenwerking: Bij een vechtscheiding is de communicatie en samenwerking tussen ouders vaak problematisch. Er heerst angst, boosheid en wantrouwen, wat kan leiden tot een langdurige juridische strijd.

 

Emotionele Impact: Ouders voelen zich vaak schuldig tegenover hun kinderen. Het verwerken van verdriet en boosheid is essentieel. Troosten en een gezellige sfeer creëren zijn belangrijk, maar overmatig verwennen compenseert de scheiding niet. De kinderen in een loyaliteitsconflict brengen gebeurt maar al te vaak. Soms met deze intentie en soms uit onwetendheid.

 

Emoties bij Kinderen: Kinderen ervaren heftige emoties na het horen van de scheiding. Ze kunnen verdriet, boosheid, angst en soms zelfs opluchting voelen. Het is belangrijk dat ze leren omgaan met deze gevoelens. Jongens en meisjes uiten zich vaak verschillend, maar alle emoties zijn normaal. Kinderen wensen loyaal te zijn aan beide ouders. Het gevecht tussen de ouders brengt vaak loyaliteitsconflicten met zich mee. Hieruit ontstaan v-coalities met en fronten tegen in het gezinssysteem. Deze loyaliteitsconflicten hebben een significante tot traumatische impact op het kind.

Walsha Angst 250

Zelfzorg voor Ouders: Ouders moeten goed voor zichzelf zorgen om stress te hanteren. Steun zoeken bij de opvoeding, praten met de ex-partner en anderen om hulp vragen zijn belangrijk. Lichaamsbeweging helpt ook om stress te verminderen.

 

Kenmerken van Ouders in Vechtscheiding: Ouders die betrokken zijn bij een vechtscheiding maken vaak gebruik van hun juridische rechten om de kinderen tegen de andere ouder uit te spelen. Dit gedrag komt vaak voort uit een gebrek aan vertrouwen en/of als vergelding voor eigen emotionele pijn.

Kortom, vechtscheidingen hebben een grote impact op ouders en kinderen met vaak irreversibele gevolgen voor alle betrokkenen!

Systeem en interactie

Door het gehele ‘systeem’ van het gezin te onderzoeken, verkennen we destructieve of niet-functionele interactiepatronen. Deze patronen ontstaan in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Soms zijn deze patronen behulpzaam, terwijl ze andere keren juist niet helpen.

Om dit traject te starten, is het essentieel dat zowel ouders, plusouders, kinderen als andere betrokken partijen bereid zijn actief deel te nemen aan de begeleiding. Ze moeten zich bewust zijn dat deze begeleiding in het belang van het kind wordt uitgevoerd. Succes is alleen mogelijk als betrokkenen naar zichzelf kijken en hun eigen rol in het welzijn van het kind erkennen.

Een tweede voorwaarde is dat de voorgestelde aanpak van Walsha strikt wordt gevolgd. Elk persoonlijk belang van een betrokkene zal de begeleiding negatief beïnvloeden.

Hoewel elke casus een specifieke aanpak vereist, omvatten de conceptuele stappen meestal:

  1. Individuele gesprekken met de betrokkenen.
  2. Indien nodig psychologische testen.
  3. Oudergesprekken.
  4. Gesprekken tussen ouders en kinderen.
  5. Evaluatie en bijsturing van behaalde resultaten.