Naar wat ben je naar op zoek?

Traumatherapie

Traumatherapie is de therapeutische begeleiding voor mensen met een trauma. Het is dus eigenlijk geen aparte therapievorm maar een begeleiding om het trauma een plaats te geven. Hiervoor worden meerdere therapievormen, modellen en tools geïntegreerd.

Vooreerst even een korte beschrijving van trauma. We spreken over enkelvoudig en meervoudig (complex) trauma.
Beide soorten trauma’s zijn onthouden fragmenten van heftige gebeurtenissen die daadwerkelijk zijn gebeurd. Het trauma is daarbij opgeslagen in het langetermijngeheugen als een beladen feit. Het beïnvloedt daarmee significant ons huidig dagelijks handelen, denken en voelen.

Walsha Trauma 250

Er wordt over een enkelvoudig trauma gesproken als door een heftige, ingrijpende gebeurtenis iemands leven is ontregeld. Denk daarbij aan een nare gebeurtenis zoals een auto-ongeval, seksueel misbruik of een terroristische aanslag.

De bijhorende mentale problemen hebben altijd te maken met de beleving van die heftige situatie die iemand heeft onthouden. Vaak worden er sterke associaties gemaakt met onze zintuigelijke waarnemingen die – als ze zich voordoen in ons dagdagelijks leven – de traumatische ervaring terug oproepen.

We spreken over meervoudig (complex) trauma als er over een langere periode herhaaldelijk heftige ingrijpende gebeurtenissen zijn voorgekomen. Zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, veelvuldige, verwaarlozing, mishandeling, manipulatie, … Deze ervaringen doen zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde afbrokkelen, wekken somberheid en angsten op, veroorzaakt wantrouwen, …

Walsha Anp en Ep 250

Bij ernstige traumatische ervaringen is er vaak sprake van dissociatie.
We spreken over het ogenschijnlijk normaal functioneren van jou als persoon. Dit noemen we de Apparently Normal Part (ANP). Het andere deel is het emotionele (herbelevend) deel. Dit noemen we het Emotional Part (EP). Bij deze vindt er vaak een dissociatie plaats waarbij de persoon zich in de herbeleving bevindt en dus niet meer psychisch aanwezig is in het hier en nu. Het dagdagelijkse leven van mensen met trauma is een afwisseling van ANP en EP.

Een begeleiding van trauma gaat in fasen.

Stabilisatiefase waar we in de begeleiding zorgen dat de ANP’s zich versterken en de EP’s zoals flashbacks en emotionele herbeleving gecontroleerder en minder zullen plaatsvinden.

Wanneer jij je er klaar voor voelt vangen we aan met de eigenlijke verwerking van het trauma (confrontatiefase). Dit is vanzelfsprekend een – voor vele mensen – moeilijke fase. Het bestaat eruit om de afstand en de verschillen tussen de ANP’s en de EP’s te verminderen en uiteindelijk tot een integratie te leiden.

Hierna werken we aan persoonlijkheidsintegratie en rehabilitatie. Dit is het trauma een definitieve plaats geven in ons dagdagelijkse leven door de ANP’s met de EP’s te integreren (integratiefase). Het trauma wordt een deel van jezelf zonder dat het je doet regresseren. Het betekent mogelijkerwijze ook, dat het positieve dingen heeft gedaan met je waardoor je de persoon bent geworden die je vandaag bent.

Deze fasen doen zich in een trauma begeleiding vaak voor op willekeurige wijze. Het is nooit een zuiver sequentieel gebeuren.

In elke fase worden een verscheidenheid van technieken en modellen gebruikt.

De rode draad is het gesprek. Hypnose en psychodrama zijn uitermate geschikt om toe te passen. Denk ook aan het installeren van de ‘veilige plaats’, ‘opbergruimtes’ voor het trauma, window-of-tolerance, etc.

Ernstig traumatische ervaringen vergen een begeleiding die zich vaak uitstrekt over jaren.
Walsha werkt samen met jou op jouw tempo.