Naar wat ben je naar op zoek?

EMDR – Eye Movement Desensitization Reprocessing

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een specifieke therapie die gericht is op mensen die blijvend last hebben van de gevolgen van schokkende ervaringen, zoals ongevallen, seksueel geweld of geweldsincidenten. Deze methode werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de loop der jaren is EMDR verder ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische aanpak.

Tijdens een EMDR-behandeling wordt eerst onderzocht wat de onderliggende oorzaken zijn die tot de klachten hebben geleid. Vervolgens worden deze oorzaken één voor één aangepakt op een veilige manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van oogbewegingen. Wat EMDR uniek maakt, is dat het niet alleen je gedachten betrekt, maar ook je gevoelens en lichaam in de oplossing. Het is een snelle en efficiënte therapie, waarbij de effecten na de behandeling blijven aanhouden zonder dat je als cliënt aanvullende huiswerkoefeningen hoeft te doen.

Kortom, EMDR helpt je om negatieve ervaringen uit het verleden te verwerken en klachten te verminderen.

Walsha Trauma 250

HOE GAAT EMDR IN ZIJN WERK?

De therapeut zal je vragen om terug te denken aan de gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.

De therapeut zal je vragen om de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut en eventueel geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli.

Walsha Ontwikkeling 250

HOE GAAT EMDR IN ZIJN WERK?

Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt.

De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

HOE BEPAAL IK OF EMDR KAN WORDEN TOEGEPAST?

Aan het begin van de EMDR-therapie wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaak en achtergrond van uw klachten. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een aantal individuele kenmerken, zoals uw persoonlijke draagkracht en de mate waarin u last heeft van de klachten. Op basis hiervan wordt bepaald of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is en of EMDR daarvoor kan worden ingezet.

WELKE VOORBEREIDINGEN ZIJN NODIG?

EMDR is een therapie die vaak snel werkt, maar ook intensief kan zijn. Daarom zal de therapeut niet alleen uitleggen wat hij gaat doen en waarom, maar ook uitgebreid bespreken hoe u uw emoties zo goed mogelijk onder controle kunt houden.

WAT ZIJN DE TE VERWACHTEN EFFECTEN?

Na verloop van tijd zullen de sets ervoor zorgen dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in uw levensgeschiedenis.