Naar wat ben je naar op zoek?

Walsha biedt kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde assessments om inzichten te verwerven met betrekking tot het functioneren op persoonlijk en groepsniveau.

WALSHA heeft een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van klinische psychodiagnostiek. Deze grondige kennis wordt nu ingezet voor professionele assessments. De assessments hebben tot doel om inzichten en handvaten aan te leveren waar enerzijds het individu en anderzijds de organisatie het functioneren kan optimaliseren. Deze assessments zijn een onmisbaar element om het profiel in kaart te brengen en hierop de executive en/of high potential zich optimaal te laten ontwikkelen.

Het psychologisch assessment gebeurt steeds op maat, om zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke noden en hulpvraag van de cliënt. 

Walsha Individuele Coaching 250

De NEO-PI-3 is een wetenschappelijk onderbouwde Big Five persoonlijkheidsvragenlijst. De vragenlijsten worden gebruikt om uitspraken over de individuele persoonlijkheid te kunnen doen. Dit gebeurt meestal om informatie over persoonlijkheidsaspecten mee te laten wegen bij beslissingen aangaande de persoon, bijvoorbeeld bij de persoonlijke ontwikkeling van high potentials of optimalisatie van het functioneren van de executive, selectie voor arbeidsplaatsen of bij de bepaling van geschiktheid voor individuele ontwikkelingsprogramma’s.

De NEO-vragenlijst is één van de meest onderzochte en gebruikte instrumenten ter wereld. Dit succes is te danken aan de populariteit van het Big Five-model voor de beschrijving van de persoonlijkheid, maar zeker ook aan de zeer goede psychometrische kwaliteit van de NEO.

De NEO-PI-3 is een bewerking van de vragenlijsten van Costa & McCrae en meten de vijf belangrijkste domeinen van persoonlijkheid:

Neuroticisme, Extraversie, Openheid, Altruïsme en Consciëntieusheid

Voor elk van de vijf domeinen worden bij de NEO-PI-3 zes facetten onderscheiden, waardoor een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid ontstaat.

Neo Prim Colours

Deze domeinen kunnen vergeleken worden met de verschillende delen van het lichaam:

Het strategische domein is het hoofd: het geeft een idee van wat er gaande is, het voorziet de toekomst van de organisatie en maakt plannen om de organisatie vooruit te helpen.

Het operationele domein staat voor de handen en voeten: het zorgt ervoor dat dingen gedaan worden, bereikt resultaten en brengt de organisatie vooruit. De voornaamste bijbehorende eigenschap is vastberadenheid of wilskracht.

Het interpersoonlijke domein is het hart: daar waar de gevoelens zetelen en relaties worden onderhouden. De belangrijkste bijbehorende eigenschap is de vaardigheid om relaties aan te gaan en
te onderhouden: dit wordt soms ook wel emotionele intelligentie genoemd.

Walsha Groep

Voor HR assessments

Psychologisch rapport: bevat alle scores op de domeinen en facetten van persoonlijkheid, inclusief een op de werksituatie gerichte interpretatie en uitgebreide stijlgrafieken (combinaties van domeinen) voor verdere analyse.

Leiderschapsrapport: vertaalt de behaalde scores naar het Primary Colours® Leiderschapsmodel. Dit rapport geeft inzicht in hoe iemands persoonlijkheid helpt of hindert bij het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.

Kandidatenrapport: biedt een overzicht van het werkgerelateerde persoonlijkheidsprofiel op 4 gebieden: Probleemoplossing en besluitvorming, Plannen, Organiseren en uitvoeren, Stijl van omgaan met anderen, Persoonlijke stijl.

De resultaten van het NEO onderzoek worden geïntegreerd met het Primary Colours model.

Het Primary Colours model biedt een gemeenschappelijke taal en een set van criteria voor het evalueren en verder ontwikkelen van leiderschap op het niveau van het individu, teams en organisatie.

Met deze resultaten wordt het eenvoudig om de business uitdagingen in leiderschapsuitdagingen en te definiëren in termen van WAT TE DOEN als leider om hun specifieke uitdagingen aan te gaan.

De onderliggende structuur van dit model is consistent met psychologische factoren die de grootste impact hebben in het vormen van een individu’s leiderschapssterktes en zwaktes. Het ondersteunt een leiderschapsevaluatie die duurzame verschillen tussen mensen identificeert. Het maakt op deze wijze inzichtelijk voor welke leiderschapsrol het individu het meest geschikt is en ook deze waar het individu nooit geschikt zal zijn. Met deze informatie kunnen complementaire leiders worden gecreëerd om de organisatie optimaal te laten functioneren.

Met deze eigenschappen is het model ook uitermate geschikt om tussen verschillende leiders over functies, organisaties en industrieën heen een benchmarking te maken.