Naar wat ben je naar op zoek?

Walsha Depressie 250

Depressie is een natuurlijk mechanisme dat ons lichaam activeert. Het wil dat we de zorgen, lasten en verplichtingen even opzij plaatsen om tot mentale rust te komen om vervolgens weer actief in de groep deel te nemen aan het leven.

We onderscheiden de exogene depressie die is gerelateerd aan een gebeurtenis(sen) en de endogene depressie die eerder een biochemische oorzaak heeft.

Therapeutisch is het zo dat de gepaste gedragsveranderingen hetzelfde effect hebben als de medicatie. Daar maken we gebruik van in de begeleiding.

Lees meer over depressie op onze pagina Diagnose.

Depressie ontstaat niet van te veel of te hard te werken. Het ontstaat doordat onze eigen behoeften onvoldoende of niet aan bod komen. Dit heeft dan veelal te maken met onvoldoende rekening houden met wat wij zelf nodig hebben. Bepaalde persoonseigenschappen maken sommigen meer gevoelig voor depressie dan anderen.

Bovendien zien we sommige verplichtingen als helemaal niet zwaar. Echter vergeten we dat een op zich best haalbare belasting een onmogelijke wordt wanneer deze voortdurend aanwezig is. Een mooi vergelijk is om met gestrekte arm een glas op te houden. Geen probleem om dit enkele minuten vol te houden, een uur echter wordt zwaar en 24 uur haalt niemand.

Vooreerst bij de begeleiding van depressie zorgen we voor voldoende mentale rust. Bij depressie is dit meer dan bij burn-out fysiek rust en je verplichtingen aan de kant schuiven. Drie weken hebben vaak reeds een goede invloed op je depressieve gevoel.

Vervolgens brengen we in kaart wat je dagdagelijkse ‘lasten’ zijn. Hierenboven evalueren we welke je eigen behoeften zijn. Vaak zijn deze niet goed gekend. Een exploratie naar jouw eigen behoeften en deze voldoende plaats geven in het nieuwe leven is essentieel om depressie te behandelen.

Stelselmatig introduceren we nieuw gedrag wat je vooreerst in je privéleven gaat toepassen.

Je persoonseigenschappen die bijdragen bekijken we op kritische wijze. Vooral je best doen en anderen voor jezelf plaatsen is één van de grote valkuilen. De begeleiding bestaat uit een integratie van de verschillende therapievormen, aangepast op jouw persoon.

We herdefiniëren de identiteit en de positieve eigenschappen die deze mede bepalen. Kortom, je leert het beste uit jezelf halen!

Voor een begeleiding van kinderen en jongeren is het voor Walsha een strikte voorwaarde dat beide ouders (en waar nodig plusouders) bereid zijn om actief aan het begeleidingstraject deel te nemen.

 

We werken aan dezelfde onderwerpen als bij volwassenen. Het voornaamste verschil is in de methodiek en de technieken die aangepast zullen worden aan de leeftijd van het kind en het is een voorwaarde voor een succesvolle begeleiding dat het gezin en voornamelijk de ouders hierbij actief worden betrokken. De ouderschapsstijl is mogelijkerwijze medeoorzaak van de depressieve gevoelens bij kinderen. Destructieve of niet-helpende patronen worden blootgelegd, nieuwe vaardigheden worden aangeleerd zodat het kind leert om anders te reageren op bepaalde situaties. Hierdoor herontdekt het kind zichzelf, zijn talenten en zijn mogelijkheden en leert het om het beste uit zichzelf te halen.

Hiertoe worden verschillende therapeutische technieken gecombineerd, afgestemd op de leeftijd van het kind. Zo wordt er o.a. spel therapeutisch, relaxerend en gedragsmatig gewerkt.

Het gezin moet de mogelijkheid bieden aan het kind om voldoende zichzelf en kind te mogen zijn. Een begeleidingstraject is enkel volledig indien er wordt gewerkt met het ganse gezin. Met betrekking tot de inzichten in de negatieve gezinsdynamieken, het begrijpen van de persoonlijke frustraties, de verdeling in aandacht enzomeer worden nieuwe interacties besproken en omgezet. We hebben aandacht voor de plaats die elk gezinslid verdient en zorgen dat destructieve coalities verdwijnen. Zo zal het gezin het meest optimaal functioneren.

Samenleven met een partner met depressie is best een uitdaging. Hoe beïnvloedt de depressie jullie relatie? Moet je het enkel accepteren of moet je er ook iets mee doen? Wat doe je wel en wat beter niet? Weet dat ook je partner waarschijnlijk nog met vele onbeantwoorde vragen zit. Psycho-educatie is hier aangewezen, samen of apart. Daarna gaan we samen met jullie aan de slag om de gewenste verandering te creëren in de manier waarop de depressie in jullie dagelijks leven zichtbaarheid krijgt.

Waar zinvol werken wij met groepssessies, waar ervaringsuitwisselingen, herkenning en nieuwe ideeën een plaats krijgen.

Voor majeure depressie is medicatie aangewezen. De medicatie stel jou in staat om beter te werken aan je therapeutische gedragsverandering. Echter, medicatie alleen volstaat niet. Het vormt slechts een onderdeel van een veel ruimer en duurzaam zorgtraject. In vele gevallen zijn medicamenteuze interventies aangewezen om de therapietrouw en daarmee de effectiviteit van de behandeling te bevorderen.

Geneesmiddelen kunnen ook ongewenste effecten hebben. Alleen een gespecialiseerd arts kan over de dosering en verdere monitoring beslissen. Bij gebruik van geneesmiddelen is risico-inventarisatie aangaande middelenmisbruik en oneigenlijk gebruik steeds aanbevolen.

Plan je afspraak in via ROSA,
het digitaal agendaplatform

ROSA online agenda