Naar wat ben je naar op zoek?

FAMILIE en ZAKEN

Opvolging van familiebedrijven is niet evident. Als familielid ben je enerzijds een lid van de familie wat in psychologische termen betekent dat er een grote loyaliteit bestaat tussen de familieleden onderling. Daar tegenover staan een aantal uitdagingen op het zakelijke vlak.
Het bedrijf is vaak sterk gegroeid en vergt daardoor andere vaardigheden en skills dan bij de opstart. Niet altijd zijn deze vaardigheden en skills automatisch aanwezig.

De opvolging van het familiebedrijf vergt een gedegen en systematische aanpak. WALSHA biedt hierin een persoonlijke begeleiding.

3 Cirke Fam

Welke rol neemt elkeen op?

Belangrijk is te bespreken wie welke rol wenst op te nemen. Een af te wegen aspect is hierbij de wensen versus de competenties van het familielid.

Een gedegen evaluatie hiervan op basis van gesprekken m.b.t. de opgedane ervaring met de betrokkene zelf, de actuele zaakvoerder, en anderzijds een psychologisch onderzoek dat in kaart brengt welke sterktes, zwaktes en te ontwikkelen eigenschappen zich voordoen.

Aan de hand van deze resultaten kunnen mogelijke functies worden gedefinieerd en het daarbij horende traject hier naartoe.

WALSHA benadert de opvolging vanuit een persoonlijk perspectief waarbij transparantie voorop staat. Dit betekent dat er met alle betrokkenen wordt gesproken, hun belangen in kaart worden gebracht en mogelijke conflictueuze situaties worden bemiddeld. Bemiddeling is hiervoor een uiterst geschikte wijze die tot duurzame (en dus gedragen) oplossingen leidt.

Neo Prim Colours

Om de persoonlijkheid en het potentieel in kaart te brengen wordt de NEO toegepast. Dit wordt uitgebreid beschreven bij assessments.

Hierbij krijgen we inzichten met betrekking tot het functioneren en het potentieel m.b.t. het handelen en denken in de strategische, de operationele en de interpersoonlijke dimensie.