Naar wat ben je naar op zoek?

PEOPLE DEVELOPMENT

Organisaties met een hoge performantie hebben sterkere peoplemanagers, slagen erin om talent te ontwikkelen en te behouden en prestaties op een slimme manier te belonen. Dankzij een doordachte people developmentstrategie creëren ze een duidelijk concurrentieel voordeel.

EXECUTIVE COACHING

Executive coaching is één van de meest krachtigste benaderingen in leiderschapsontwikkeling voor senior executives en high-potentials.

Executive coaching is het één-op-één werken met een professionele coach aan het bereiken van jouw doelstellingen en uitdagingen waarbij de coach je ondersteunt in je persoonlijk én zakelijk leiderschap.

HIGH POTENTIAL

“High potentials” is een term die vaak wordt gebruikt in de bedrijfswereld om werknemers te beschrijven die een hoog potentieel hebben om door te groeien naar leidinggevende functies. Deze werknemers worden vaak geselecteerd voor speciale trainingen en ontwikkelingsprogramma’s om hun vaardigheden te verbeteren en hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.

We Ndv Vert

Elke leider – van bestuurder tot teamleader –  heeft voordeel van het effectieve instrument dat coaching is in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Executive coaching wordt toegepast om jouw persoonlijke impact in je team en je organisatie te maximaliseren.

Executive coaching is daarom steeds een op jouw persoonlijke doelstellingen en te ontwikkelen onderwerpen afgestemd.

 

Executive of one-to-one coaching is in het bijzonder belangrijk waar je als leider een nieuwe uitdaging aangaat voor jezelf, je team of je organisatie.

Voorbeelden zijn:

  • voorbereiding op je nieuwe rol of carriére
  • managen van stress, verandering, conflict of crisissituaties
  • ondersteuning bij het opnemen van een nieuwe rol
  • het versnellen van de persoonlijke ontwikkeling van mensen die worden gezien als high potential
  • een geobjectiveerd en onafhankelijk klankbord voor senior leaders
  • op maat gemaakte ontwikkeling als beloning voor en het behouden van medewerkers sleutelposities die kritisch zijn voor je organisatie

Mental coaching onderscheidt zich van executive coaching, dat de primaire focus op het persoonlijke is. Zeg maar de mens in de executive. Het begeleidt de executive in persoonlijke inzichten van gedrag en functioneren, automatische reacties en hun oorsprong, je persoonlijke positie t.o.v. de andere. Mental coaching zorgt voor puur zelfinzicht, geeft hiervoor handvaten en leidt tot een vergroot zelfvertrouwen.

diagnose en wetenschappelijk onderbouwde psychodiagnostiek

In het leven krijgen veel mensen te maken met overmatige (en soms ook onnodige) stress. Dit probleem kan door verschillende oorzaken ontstaan. Zo maakt iemand bijvoorbeeld verkeerde keuzes die negatieve gevolgen hebben, of iemand plant verkeerd en komt dan in tijdsnood terecht. Ook zorgt het werk bij meerdere mensen voor stress, omdat ze continu onder druk staan of zich niet prettig voelen bij het werk dat ze verrichten. Het is een kwestie die vooral het mentale welzijn aantast, waardoor niet altijd even snel duidelijk is wat de oorzaken zijn.

Het gebeurt dat je een handeling stelt waarvan je jezelf verbaast. Het past niet bij je persoon zoals je normalerwijze reageert maar in deze specifieke situatie heeft het dan toch plaatsgevonden. Waar komt dit vandaan? Zal het zich herhalen?

Vaak zijn het mentale kwesties, met hun oorsprong in het verleden, die een negatieve impact hebben op de fysieke en mentale gesteldheid van een persoon.

Met inzichten vanuit de psychoanalyse, cognitieve gedragswetenschappen en andere, worden inzichten aangeleverd. Na het begrijpen van deze inzichten kunnen gedragsveranderingen worden geïnitieerd.

Op deze wijze gaat men fundamenteel anders denken en handelen waardoor men zich zelfverzekerder en gelukkiger voelt. Ernstige problemen zoals burn-out of depressie worden hierdoor preventief en duurzaam vermeden.

HIGH POTENTIALS
Er zijn verschillende manieren om “high potentials” te identificeren, zoals het evalueren van hun prestaties, potentieel en leiderschapskwaliteiten. Bedrijven kunnen ook gebruik maken van speciale tests en beoordelingen om werknemers te identificeren die het meeste potentieel hebben om door te groeien naar leidinggevende functies.

Walsha Groep

Om “high potentials” te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, is het belangrijk om te beginnen met het identificeren van hun sterke en zwakke punten. Dit kan worden bereikt door middel van prestatiebeoordelingen, feedback van collega’s en managers, en zelfevaluaties.

Vervolgens kunnen bedrijven speciale trainingen en ontwikkelingsprogramma’s aanbieden om de vaardigheden van “high potentials” te verbeteren en hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.

Mentoring en coaching kunnen ook waardevolle hulpmiddelen zijn om “high potentials” te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.

WALSHA zal vooreerst precies willen begrijpen wat de doelstelling is van de organisatie en de high-potential.

Vervolgens wordt een voorstel gemaakt om de high-potential te ontwikkelen. Steeds wordt dit gedaan op objectieve basis met standaard een assessment om de persoonlijke eigenschappen en potentieel te evalueren. Reeds in dit vroeg stadium is het mogelijk om een ‘no-go’ te identificeren die de vooropgestelde doelstelling in de weg zal staan.

Walsha Bemiddelingsopleidingen 3 250

We bekijken drie domeinen.

Het strategische domein is het hoofd: het geeft een idee van wat er gaande is, het voorziet de toekomst van de organisatie en maakt plannen om de organisatie vooruit te helpen.

Het operationele domein staat voor de handen en voeten: het zorgt ervoor dat dingen gedaan worden, bereikt resultaten en brengt de organisatie vooruit. De voornaamste bijbehorende eigenschap is vastberadenheid of wilskracht.

Het interpersoonlijke domein is het hart: daar waar de gevoelens zetelen en relaties worden onderhouden. De belangrijkste bijbehorende eigenschap is de vaardigheid om relaties aan te gaan en
te onderhouden: dit wordt soms ook wel emotionele intelligentie genoemd.