Naar wat ben je naar op zoek?

In ons geïntegreerd traject worden de basismodule én de gekozen specialisatie in één traject geïntegreerd.
Dit geïntegreerd traject bestaat in totaal uit 14 dagen (waarvan 3 online) gespreid over een zestal maanden. Na het slagen kan je je erkenning als erkend bemiddelaar aanvragen.

Dit is conform de criteria van de Federale Bemiddelingscommissie.

Deze integratie heeft meerdere voordelen zoals:

  • Je hebt een directe focus op de specifieke kenmerken van je specialisatie
  • Je hebt 2 in plaats van 3 examenmomenten
  • Je effectiviteit als bemiddelaar wordt vergroot
Hibemiddelaar 1 768x522

De effectiviteit van een bemiddelaar wordt bepaalt door:

  1. Kennis (bemiddeling, juridisch, sociologisch, psychologisch en communicatief)
  2. Zelfkennis en zelfreflectie
  3. Het zich intensief eigen maken van de vereiste bemiddelingsvaardigheden

Onze visie stelt voorop dat dit in een opleiding enkel mogelijk is door:

  1. Voor deelnemers die meer willen dan een diploma
  2. Intense begeleiding gedurende het opleidingstraject

Gedurende deze opleiding word je op zeer interactieve wijze mee genomen in de verschillende kennisdomeinen. De opbouw is zodanig dat we bouwsteen na bouwsteen het kennisdomein opbouwen, zodanig dat je deze eigen maakt op interactieve wijze. Je leert de kennisdomeinen grondig interpreteren in je eigen omgeving en toepassen in de bemiddeling.

Zelfkennis en zelfreflectie is een essentieel onderdeel van de kwaliteitsvolle bemiddelaar. Het is de enige wijze om jezelf en je verworven vaardigheden optimaal aan te wenden in de bemiddelingen die je gaat begeleiden.
De vereiste bemiddelingsvaardigheden kunnen enkel worden verworven door intensief oefenen via rollenspelen. Je zal het bemiddelingsgesprek ervaren als observator, partij en uiteraard als bemiddelaar. Dit sterk geïndividualiseerd traject zorgt ervoor dat je de bemiddelingsvaardigheden eigen maakt door je stelselmatig in stappen verder te bekwamen door zelfreflectie, zelfsturing, feedback van je medestudenten en de intensieve begeleiding van de docenten.

Deze opleiding is een zeer gestructureerd en samenhangend geheel waarbij je door integratie alle elementen leert combineren en toepassen.
Dit is een unieke en eerste stap tot kwaliteitsvol bemiddelaar.

Aanvang lessen 9:00 – Einde lessen maximum 18:00

U heeft de mogelijkheid eenzelfde lesdag in een andere locatie te volgen. Hier kan je naar persoonlijke wensen gebruik van maken.

Deze opleiding bestaat uit begeleiding op locatie en vergt van de deelnemers een intensieve inspanning en deelname.
Onze jarenlange ervaring geeft aan dat een bemiddelingsopleiding enkel effectief en kwaliteitsvol is indien aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Om deze kwaliteit te garanderen laten wij in de Basis-Theorie maximum 12 deelnemers toe.
In de Basis-Praktijk module word je begeleid in kleine groepen.

Vooraleer U wordt toegelaten nodigen wij U uit tot een gesprek waar Uw motivatie grondig wordt besproken (geen voorbereiding vereist).
We bezorgen je de benodigde informatie met betrekking tot het opleidingstraject en de uitoefening van het beroep ‘erkend bemiddelaar’. 

Walsha Bemiddelingsopleidingen 1 250
Walsha Bemiddelingsopleidingen 2 250
Walsha Bemiddelingsopleidingen 5 250
Walsha Bemiddelingsopleidingen 3 250
Walsha Bemiddelingsopleidingen 4 250
Walsha Bemiddelingsopleidingen 6 250

Ontdek onze bemiddelingsopleidingen op onze pagina activiteiten.