Naar wat ben je naar op zoek?

De tweede dimensie is de omgeving waarin de burn-out makkelijk kan ontstaan. Vaak is het de werksituatie. Een negatieve bedrijfscultuur et onvoorspelbaarheden, gericht op repressieve aanpak enzomeer die een broeihaard vormen voor mensen met burn-out.

Walsha Burnout 250

Een burn-out is een aandoening waarbij je je emotioneel en fysiek uitgeput voelt en weinig tot niets kan presteren. Dit zorgt bij mensen die het (nog) niet kennen of hebben ervaren vaak voor veel onbegrip.

Omgaan met dit onbegrip vormt eveneens bestanddeel van de begeleiding.

Burn-out wordt eveneens gezien als een aandoening van de persoon. Dit is slechts één aspect. Hieraan kan in de begeleiding worden gewerkt.

De tweede dimensie is de omgeving waarin de burn-out makkelijk kan ontstaan. Vaak is het de werksituatie. Een negatieve bedrijfscultuur en onvoorspelbaarheden, gericht op repressieve aanpak enzomeer die een broeihaard vormen voor mensen met burn-out.

Lees meer over burn-out op onze pagina diagnose.

Vaak verwacht je je niet aan deze diagnose en dacht je immuun hiervoor te zijn. Aanvaarding is dan ook het eerste wat wordt bekeken in de begeleiding. Psycho-educatie en exploratie van jou als persoon geven je inzichten in de factoren die bijdragen aan je burn-out. Geruststellend werkt ook om de (werk)situatie mee onder de loep te nemen. De bijdragende factoren zijn steeds evenzeer hier te vinden en te benoemen.

De eerste fase is mentale rust installeren. Dit komt door in de begeleiding t e werken aan de aanvaarding en de situatie leren zien als een opportuniteit tot verandering. Burn-out is vaak een mijlpaal in je leven om het duidelijk anders aan te pakken. Mentale rust is je niet meer druk maken, je ontdoen van alle stress en vooral je stress inducerende verplichtingen. Makkelijkst is dit door het te vergelijken met een vakantiegevel. Niets moet, alles kan. Mentale rust betekent dus soms fysieke rust (slapen, niks doen) maar evenzeer fysieke en intellectuele inspanningen kunnen mentale rust brengen. Het moeten inspanningen zijn waar je zelf ‘plezier’ aan beleeft. Voorbeeld joggen maar dan zonder enige vorm van competitie, je tuin project omzetten maar dan zonder tijdsdruk. Het is een eerste stap naar kennis van je eigen behoeften.

We worden in het leven vaak gestimuleerd om meer te doen van wat we goed doen. Dit zijn niet noodzakelijk de dingen die we graag doen.

Een exploratie naar onze eigen behoeften en deze voldoende plaats geven in het nieuwe leven is essentieel om burn-out te behandelen en te preventief te vermijden.

Stelselmatig introduceren we nieuw gedrag wat je vooreerst in je privéleven gaat toepassen.

Je persoonseigenschappen die bijdragen bekijken we op kritische wijze. Vooral je best doen en anderen voor jezelf plaatsen is één van de grote valkuilen. Zo stel je geen grenzen voor jezelf en verlies je controle over je eigen tijdsinvulling. De begeleiding is een integratie van de verschillende therapievormen, aangepast op jouw persoon.

In de derde fase bereiden we je voor op je werkhervatting. Dit betekent dat wat we in de middelste fasen in je privéleven hebt toegepast vertalen in wat dat aan verandering betekent in je werkomgeving.

Praktisch stellen we steeds een gesprek met je werkgever voor, ruim voorafgaand aan je werkhervatting. We geven je handvaten om met je werkgever te exploreren wat jij wenst te veranderen en in welk aandeel je werkgever hieraan tegemoet kan komen. Zeg maar dat dit een eerste gezonde stap is om voor jezelf te leren opkomen. Wanneer gewenst kunne wij als begeleider hier een actieve rol in opnemen.

Niet zelden is het herstelproces van burn-out een bewustwording die leidt naar een andere werkinvulling én een andere werkgever.

Op de werkvloer… Beroepsmatige problemen worden met de grootste effectiviteit aangepakt op de werkvloer zelf. Hiervoor verplaatsen wij ons (voor zover mogelijk) naar jouw werkplek om via een directe aanpak aan de slag te gaan met levensechte situaties. Deze worden in kaart gebracht, patronen worden blootgelegd, communicatieve vaardigheden worden aangescherpt, waarna er zeer gericht aan gedragsverandering kan gewerkt worden. Directie, leidinggevenden en naaste collega’s kunnen met jouw toestemming mee betrokkenen worden, zodat jouw proces zo breed mogelijk ondersteund kan worden en jouw werkplek geen obstakel meer vormt door bv aanpassing in bewegingsmogelijkheden, variatie in takenpakket en ondersteuning in timemanagement, planning, organisatie en administratie.

Zoals aangegeven is burn-out een problematiek met bijdragend factoren van de medewerker zelf maar evenzeer van de organisatie. Niet zelden zijn er meerdere werknemers in de organisatie met burn-out.

Voor die organisaties die kritisch naar zichzelf wensen te kijken en veranderingen door te voeren die zorgen dat uitval door burn-out wordt verminderd waardoor de productiviteit stijgt en de kosten dalen doen wij graag een organisatorisch assessment om de risicofactoren voor burn-out in kaart te brengen en adequate acties hier tegenover te stellen.

De burn-out symptomen hebben een directe en ingrijpende impact op het gezin. Een begeleidingstraject is enkel volledig indien er wordt gewerkt met het ganse gezin. Met betrekking tot de inzichten in de negatieve gezinsdynamieken, het begrijpen van de persoonlijke frustraties, de verdeling in aandacht enzomeer worden nieuwe interacties besproken en omgezet. Zo zal het gezin het meest optimaal functioneren.

Hoe beïnvloedt burn-out jullie relatie? Moet je het enkel accepteren of moet je er ook iets mee doen? Wat doe je wel en wat beter niet? Weet dat ook je partner waarschijnlijk nog met vele onbeantwoorde vragen zit. Psycho-educatie is hier aangewezen, samen of apart. Daarna gaan we samen met jullie aan de slag om de gewenste verandering te creëren in de manier waarop de ASS in jullie dagelijks leven zichtbaarheid krijgt.

Waar zinvol werken wij met groepssessies, waar ervaringsuitwisselingen, herkenning en nieuwe ideeën een plaats krijgen.

Medicatie is vooral gericht op symptoombestrijding. Burn-out en depressie gaan vaak samen. Echter, medicatie alleen volstaat niet. Het vormt slechts een onderdeel van een veel ruimer en duurzaam zorgtraject. In vele gevallen zijn medicamenteuze interventies aangewezen om de therapietrouw en daarmee de effectiviteit van de behandeling te bevorderen.

Geneesmiddelen kunnen ook ongewenste effecten hebben. Alleen een gespecialiseerd arts kan over de dosering en verdere monitoring beslissen. Bij gebruik van geneesmiddelen is risico-inventarisatie aangaande middelenmisbruik en oneigenlijk gebruik steeds aanbevolen.

Plan je afspraak in via ROSA,
het digitaal agendaplatform

ROSA online agenda