Naar wat ben je naar op zoek?

Walsha Hoogbegaafdheid 250

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Hij/zij is autonoom, gedreven en nieuwsgierig van aard. Je herkent hem/haar als een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij/zij  schept plezier in creëren.

Op deze pagina beperken we ons tot het omarmen van intellectuele hoogbegaafdheid.

Twee belangrijke dimensies worden opgenomen in de begeleiding.
Het betreft het denken én het voelen. Gedrag is een resultante van deze twee.

Vooreerst is het belangrijk de positieve effecten van jouw hoogbegaafdheid in kaart te brengen en aan te pakken. Wanneer deze positieve effecten correct worden toegepast kan het jou als volwassene op bepaalde gebieden helpen.

Verder is de begeleiding er op gericht op het ontwikkelen van een gepast coping gedrag. Dit aan de hand van waar je precies tegen aanloopt. Hiervoor brengen we jouw frustraties en moeilijkheden waar je tegen aanloopt in kaart.

We doen dit systematisch in de verschillende levensgebieden zoals in jouw individueel traject, je professioneel traject, je relatie en je gezin.
Daar je hoogbegaafd ben doen we dit door jou te bevragen en wij als begeleider formuleren onze bedenkingen en psychologische inzichten hierbij. Zo ga jij iteratief je eigen nieuwe aanpak definiëren en …toepassen op het gebied van denken en voelen. Je formuleert zelf de nieuwe denkwijzen, interpretaties en de daarbij horende emoties en vervolgens als resultante het nieuwe gedrag dat jij wenst toe te passen om het gewenste resultaat te bekomen.

Samen bespreken we de resultaten van je nieuwe gedrag en sturen we bij waar nodig.

Naast psycho-educatie zijn interactieve technieken uiterst werkzaam. Deze laten toe dat de beleving en betekenis zich afspeelt in de integratie van het cognitieve, gevoelsmatige en gedragsmatige. Deze totaalervaring brengt de juiste betekenis.

Voor een begeleiding van kinderen en jongeren is het voor Walsha een strikte voorwaarde dat beide ouders (en waar nodig plusouders) bereid zijn om actief aan het begeleidingstraject deel te nemen.

Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat de ouders en het gezin worden betrokken bij de begeleiding.

Kinderen beleven veelal frustraties daar ze hun omgeving anders beleven en hierdoor zullen ze anders reageren dan hun niet hoogbegaafde leeftijdsgenoten.

De uitdagingen die de kinderen nodig hebben om voldoening te ervaren moeten worden aangepast zodat ze voldoende uitdaging ondervinden en tegelijkertijd hun zelfvertrouwen versterken.

We brengen de situaties in kaart die voor de nodige spanningen zorgen in het gezin. Zo brengen we de gezinsdynamieken in beeld en bespreken we elkaars aandeel hierin. Met betrekking tot de inzichten in de negatieve gezinsdynamieken, het begrijpen van de persoonlijke frustraties, de verdeling in aandacht enzomeer worden nieuwe interacties besproken en omgezet. We hebben aandacht voor de plaats die elk gezinslid verdient en zorgen dat de andere gezinsleden voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen. De waardering van de kinderen moet gelijkwaardig worden behouden. Zoniet zal het normaal begaafde kind een laag zelfbeeld kunnen ontwikkelen.
Zo zullen de gezinsleden zich elk op hun eigen unieke wijze kunnen ontwikkelen tot volwassenen met zelfvertrouwen.

Hoe beïnvloedt de hoogbegaafdheid jullie relatie? Moet je het enkel accepteren of moet je er ook iets mee doen? Wat doe je wel en wat beter niet? Weet dat ook je partner waarschijnlijk nog met vele onbeantwoorde vragen zit.
Psycho-educatie is hier aangewezen, samen of apart. Daarna gaan we samen met jullie aan de slag om de gewenste verandering te creëren in de manier waarop de hoogbegaafdheid in jullie dagelijks leven zichtbaarheid krijgt.

Waar zinvol werken wij met groepssessies, waar ervaringsuitwisselingen, herkenning en nieuwe ideeën een plaats krijgen.

Medicatie is niet van toepassing op de hoogbegaafdheid.

Plan je afspraak in via ROSA,
het digitaal agendaplatform

ROSA online agenda