Naar wat ben je naar op zoek?

Walsha biedt kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde psychodiagnostiek voor een breed spectrum van psychische aandoeningen.

Walsha Iq 250

Ons testcentrum:

In ons onafhankelijk testcentrum voeren wij psychologisch testonderzoek uit in opdracht van de professional zoals psychiater, gerechtspsychiater, geneesheer specialist, neuroloog …

Indien u als individu bij Walsha getest wenst te worden dan vragen wij u een psychiater, gerechtspsychiater, geneesheer specialist of neuroloog te contacteren. Op verzoek en in samenspraak van deze professional zullen wij het testonderzoek onverwijld opstarten.
De wachttijden van psychiaters kunnen flink oplopen. Hier hebben wij geen enkele invloed op, evenmin op zijn/haar manier van werken.

Onze werking:

Stap 1: Intakegesprek
Momenteel hebben wij een intakestop. Vanaf juli 2023 kan u weer een intake inplannen.
Kostprijs intakegesprek (1u): €150, inclusief dossierkost en overleg hulpverleningsnetwerk (psychiater/arts, school, psycholoog, …)

Tijdens dit gesprek wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst van o.a. de ontwikkelingsperiode, de huidige klachten en wat wij precies voor u kunnen betekenen. Aan het eind van dit gesprek wordt samen besproken welke vervolgtrajecten er mogelijk zijn.
Indien cliënt minderjarig is wordt hij vergezeld van zijn/haar (pleeg)ouder(s)/opvoeder(s). We merken hierbij op dat in geval van gescheiden ouders (waarbij beide ouders het ouderlijk gezag uitoefenen), de toestemming van beide ouders noodzakelijk is.

Stap 2: Overleg (multidisciplinair, indien netwerk voorhanden)
Na het intakegesprek stemmen wij met ons team, uw psychiater en het begeleidend hulpverleningsnetwerk (indien aanwezig) de hypothese en testonderzoeken af. Op basis hiervan bezorgen wij u een prijsofferte op maat.

Stap 3: Inplanning testdata
Na uw schriftelijk akkoord van onze prijsofferte wordt u gecontacteerd door ons team om de testdata in te plannen.

Stap 4: Onderzoeksfase
De psychologische testen worden uitgevoerd.

Stap 5: Adviesgesprek
Enkele weken na het laatste testmoment wordt u uitgenodigd voor het adviesgesprek. Tijdens dit gesprek worden de testresultaten en onze conclusie overlopen, een advies gegeven en eventuele nazorgtrajecten besproken.
Hierna kan u bij uw behandelend psychiater terecht voor formalisering van de diagnose indien van toepassing.

Het psychologisch testonderzoek gebeurt steeds op maat, om zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke noden en hulpvraag van de cliënt. De kostprijs ligt tussen €1000 – €2500.
Gelieve voorgaande onderzoeksrapporten aan ons te bezorgen (psychiater, CLB, logopedist, kinesist, psycholoog, …).

diagnose en wetenschappelijk onderbouwde psychodiagnostiek

Het doel van het psychologisch testonderzoek bestaat erin snel duidelijkheid te geven en een juiste verdere begeleiding mogelijk te maken. Waar nodig in samenwerking met psychiater, kinesist, psychomotorisch therapeut, logopedist, …
Zo draagt ons psychologisch testonderzoek bij aan uw diagnose.

Wij bieden een breed spectrum van psychologische testen aan voor onderzoek naar intelligentie, zwak- en hoogbegaafdheid, Autismespectrumstoornis (ASS), Attention Deficit Hyper Activity Stoornis (ADHD), leerstoornissen, psychosociale, (angst, depressie), persoonlijkheid (Borderline, Narcisme, Psychopathie, Obsessief Compulsief Disorder…), relatiekwaliteit en trauma.

Psychodiagnostiek is een wijze waardoor we op wetenschappelijk verantwoorde wijze een objectieve en systematische evaluatie maken van jouw psychische problematiek door middel van het uitvoeren psychologische testen. Hierdoor krijgt u praktische handvaten voor de indicatiestelling van het meest gepaste begeleidingstraject.

In ons testcentrum werken wij conform de beschikbare protocollen in Vlaanderen.

Onze expertise stellen wij graag ter beschikking voor u als particulier, zorgverlener en organisatie.

Wij zijn eveneens geregistreerd in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen waardoor wij opdrachten voor de rechtbank kunnen uitvoeren. Bekijk meer op onze pagina gerechtskundig onderzoek!

Een efficiënte organisatie en diagnosestelling staan voorop! Hierdoor hebben wij uiterst korte wachttijden en een gunstige doorlooptijd.

Wij zijn uiterst transparant en open voor elke professionele vorm van evaluatie of audit. Om op een uiterst hoog kwaliteitsniveau te functioneren richten wij ons naar andere professionele organisaties zoals het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Vlaams Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Indien u niet vindt wat u zoekt dan kan u ons vrijblijvend contacteren en wij stemmen samen af hoe u geholpen kan worden. Voor een betrouwbare diagnosestelling zijn er veelal meerdere testen noodzakelijk om tot een gefundeerde diagnosestelling te komen.

Aanmeldingen voor een psychologisch testonderzoek kunnen particulier vanaf 18 jaar of vanuit een professionele doorverwijzing (justitie, psychiater, CLB…).
Ingeval kinderen van gescheiden ouders worden aangemeld dienen beide ouders toestemming te verlenen voor het onderzoek.

Wetenschappelijk onderbouwd psychologisch testonderzoek bij Walsha!