Naar wat ben je naar op zoek?

Zit je verzeild in een complexe familiesituatie zoals een scheiding, ruzie of verstoting? Erkend bemiddelaar WALSHA helpt jullie op een positieve en respectvolle manier met elkaar te communiceren om het conflict samen uit te klaren. Vermijd advocaten en rechters en kies voor bemiddeling om je familiezaken op te lossen.

Pexels Shvets Production 7176319
Blog 03
Blog Detail Image Content 01

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een ideaal alternatief voor een rechtszaak. Familiale bemiddeling heeft als doel om als partners of familieleden tot een besluit te komen zonder dat er advocaten en rechters aan te pas komen. Tijdens de bemiddeling van familiezaken zitten alle partijen rond de tafel en voeren ze een gesprek waarbij iedereen zijn belangen aangeeft. De bemiddelaar leidt het gesprek en bewaart daarbij de rust.

Waar bij een rechtszaak vaak weinig ruimte is voor emotie, wordt daar bij de bemiddeling van familiezaken wel veel belang aan gehecht. Alle partijen kunnen hun gevoelens uiten in een veilige omgeving waar naar iedereen geluisterd wordt. Een bemiddelaar blijft altijd onpartijdig en probeert samen met alle partijen de beste oplossing te vinden waarbij iedereen “wint”. De uitkomst van de bemiddeling is een overeenkomst die de rechtbank kan homologeren zodat die gelijkstaat aan een vonnis.

Contacteer ons voor meer info

Bemiddeling van verschillende soorten familiezaken

Wanneer een getrouwd koppel beslist om te scheiden, moet er heel wat geregeld worden. Vaak gebeurt dat via advocaten, maar familiale bemiddeling is volgens ons een beter alternatief. De nadruk bij bemiddeling van familiezaken ligt op communicatie tussen de (ex-)partners, waardoor de scheiding niet uitdraait op een vechtscheiding. Een bemiddelaar maakt een echtscheidingsovereenkomst op waarin alle details over de scheiding beschreven staan.

Wanneer er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, wordt de zaak een pak complexer. WALSHA helpt je als bemiddelaar in familiezaken een ouderschapsregeling op te stellen waarbij iedereen zich goed voelt. We stellen daarbij de belangen en meningen van de kinderen voorop, aangezien zij het grootste slachtoffer zijn van de scheiding. We ondersteunen je bovendien bij problemen rond het financiële plaatje, zoals de alimentatie.

Raken jullie het niet eens over wie wat krijgt na de scheiding? Een bemiddelaar in familiezaken begeleidt de gesprekken rond de verdeling van de goederen en legt de beslissingen vast in een overeenkomst.

Wanneer er geen, weinig of enkel negatief contact is tussen ouder en kind, brengt een (erkend) bemiddelaar de partijen bij elkaar. De bemiddelaar geeft de aanzet voor een rustige conversatie waarbij ouder en kind hun gevoelens delen met elkaar. Het doel van de bemiddeling is om de gezinsleden weer op een respectvolle manier met elkaar te laten praten en zo tot een duurzame oplossing te komen die voor alle partijen werkt.

De meeste familieruzies ontstaan bij het ontvangen van een erfenis. Broers en zussen raken het niet eens over wie wat krijgt en wat er gebeurt met de eigendommen van de ouder(s). Blijven ruziën over de erfenis lost niks op. Bemiddeling in familiezaken daarentegen lost erfeniskwesties wel op. WALSHA brengt alle partijen bij elkaar om te luisteren naar elkaars noden en wensen en op een respectvolle manier met elkaar te communiceren. Zo komen jullie samen tot een akkoord dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Familiale moeilijkheden?

Laat je begeleiden door WALSHA

Contacteer ons

Blog 04

Belang van het kind in familiale conflicten

Als kinderen direct of indirect betrokken zijn bij het conflict, stellen we hun belangen altijd voorop. Bij WALSHA houden we steeds rekening met de noden en verlangens van het kind of de kinderen. Die vormen de basis voor de bemiddeling in familiezaken.

Onze sterkte: complexe conflictbegeleiding

Bij WALSHA zijn we gespecialiseerd in de bemiddeling van complexe familiezaken waarbij de betrokken partijen zelf niet tot een akkoord komen. Heb je te maken met een langdurige familieruzie of -vete, ouder- of kindverstoting, vechtscheiding …? WALSHA helpt je als erkend bemiddelaar het conflict op te lossen, hoe ingewikkeld de situatie ook mag zijn.

Vraag een gesprek aan

Het traject van bemiddeling in familiezaken

Nadat je contact met ons opneemt, ontvang je binnen de 48 uur een uitnodiging voor een afspraak. Bij WALSHA hoef je dus geen jaren op een wachtlijst te staan. Jouw problemen zijn belangrijk, daarom helpen we je steeds zo snel mogelijk verder.

Tijdens een eerste (individueel of groeps-) gesprek luisteren we naar jouw situatie. Je krijgt de kans om je volledige verhaal te vertellen, net als alle andere partijen in het geval van een groepsgesprek. Jullie ontdekken wat WALSHA voor jullie kan betekenen. We bespreken jullie verwachtingen en doen een voorstel voor familiale bemiddeling.

De bemiddeling van familiezaken bestaat telkens uit een aantal sessies waar alle onderwerpen aan bod komen en iedereen zijn frustraties, gevoelens en verlangens kan uiten. Samen werken jullie naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden. Hoeveel sessies daarvoor nodig zijn, hangt volledig af van de situatie.

Wanneer jullie samen tot een akkoord gekomen zijn, leggen we dat vast in een overeenkomst. Indien jullie dat wensen, kan je de overeenkomst laten homologeren door een rechter. De overeenkomst staat dan gelijk aan een vonnis en gaat meteen in.

Wil je de gemaakte overeenkomst laten aanpassen, bijvoorbeeld als de kinderen ouder geworden zijn en andere wensen hebben over de ouderschapsregeling? Dan kan je opnieuw met alle partijen in gesprek gaan via familiale bemiddeling om de overeenkomst aan te passen.

Snelle en professionele begeleiding

  • erkende bemiddelaars
  • bemiddeling aangepast aan jouw situatie
  • korte wachttijden
  • onafhankelijk instituut
  • duurzaam resultaat
  • bemiddeling op jullie tempo