Naar wat ben je naar op zoek?

Website Disclaimer + Privacy

 

 

Deze website is eigendom van WALSHA BV en FALCONCARE BV hierna genoemd ‘WALSHA’

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Molenstraat 280, 2490 Balen

Telefoon: +32 14 89 97 10

E-mail: onthaal@walsha.be

Ondernemingsnummer: BE0832.240.006 en OND0729.737.235

RPR: Antwerpen

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan WALSHA of rechthoudende derden.

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

WALSHA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal WALSHA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

WALSHA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. WALSHA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

WALSHA  kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

WALSHA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

 

 

Privacybeleid
WALSHA hecht belang aan uw privacy.

 

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, WALSHA – MOLENSTRAAT 280, 2490 BALEN respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

WALSHA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • voor verwerking en begeleiding van uw aanvraag
  • Financiele afhandeling en boekhoudkundige verwerkingen
  • de toestemming aan de medewerkers van WALSHA, om, in functie van observatie, diagnosestelling, begeleiding en/of behandeling van bovenvermelde cliënt/patiënt, in communicatie te treden met, en/of dossiergegevens op te vragen bij en uit te wisselen met derden en/of digitaal beeldmateriaal te maken in het kader van een diagnostische observatie.
  • de toestemming aan de medewerkers van WALSHA, om, verslaggeving m.b.t. juridische dossiers op te maken en met de betrokken diensten te delen, na inzage en toestemming van de ondergetekende
  • de toestemming om een digitale dossierfoto van de cliënt te mogen nemen

 

Als de ouders van een minderjarige cliënt wettelijk of met onderlinge toestemming gescheiden leven, onder gelijk welke regeling naar de kinderen toe, verklaart de ouder, de andere partij te informeren over deze begeleiding en de verslaggeving te delen.

 

De  verkregen en verzamelde gegevens mogen door WALSHA  worden verwerkt en fysiek en/of elektronisch worden opgeslagen, volgens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens,   bijvoorbeeld bij de aanmeldingen, het vastleggen van afspraken, het algemeen dossierbeheer en  klassement. Ook zij, zijn gebonden aan de discretieplicht en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

 

Uw dossier dient, volgens de wettelijke bepalingen, 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

 

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel in het kader van uw zorg, gedeeld met andere zorgverleners of dienstverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders  geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt  gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling/opvolging door een andere zorgverlener/dienstverlener.

 

In het kader  van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen door het RIZIV en/of terugbetalingen (uit een aanvullende verzekering)  van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen/ziekenfondsen, worden bepaalde gegevens ook hiermee gedeeld, alsook voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het  OCMW.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan WALSHA, MOLENSTRAAT 280, 2490 BALEN, ONTHAAL@WALSHA.BE, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot WALSHA, MOLENSTRAAT 280, 2490 BALEN, ONTHAAL@WALSHA.BE.

 

In geval van doorgifte aan derden: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

WALSHA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘Noodzakelijke cookies’: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

‘Voorkeurscookies’: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

 

‘Statistische cookies’: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

‘Marketingcookies’: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

Bijvoorbeeld cookies van Facebook & Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan de website.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ook heeft u eerst uw toestemming gegeven via de daarvoor voorziene pop-up. Zo niet, dan zullen niet-noodzakelijke cookies niet geactiveerd worden bij uw bezoek.

 

Google analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Mailchimp

 

WALSHA maakt gebruik van Mailchimp om gegevens bij te houden in verband met de nieuwsbrief die wij via Mailchimp versturen.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees hier het privacy beleid van Mailchimp voor meer informatie.

 

Mailchimp gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze nieuwsbrief gelezen wordt, om rapporten over de nieuwsbrief aan WALSHA te kunnen verstrekken.

 

Mailchimp kan deze informatie aan derden verschaffen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor zover derden de informatie namens Mailchimp verwerken. WALSHA heeft hier geen invloed op.

 

WALSHA heeft Mailchimp geen toestemming gegeven om via het WALSHA verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp-diensten.

 

 

Klacht indienen

Als u een inbreuk vermoedt op de  verwerking van uw persoonsgegevens en uw behandelaar kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen.
Hiervoor verwijzen wij u door naar de Belgische GegevensBeschermingsAutoriteit