Naar wat ben je naar op zoek?

Een relatiebegeleiding wordt vaak pas aangevangen, wanneer problemen zich voordoen. Wanneer het koppel in een crisis terecht komt, wordt externe hulp ingeroepen.
Koppels hebben zelf reeds een aantal zaken uitgeprobeerd om de problemen op te lossen, echter zonder significant resultaat.
Op te merken is dat een van de vaak voorkomende acties is, dat koppels elkaar proberen te ‘verdragen’. De frustratie wordt wel uitgesproken maar het koppel komt niet tot een gedragsverandering. Het probleem stelt zich telkens weer en hetzelfde interactiepatroon herhaalt zich.
Het is belangrijk om het koppel tot gedragsverandering te brengen zodat het interactiepatroon tot een constructieve verandering leidt.

Het bovenstaande vormt vaak de eerste vorm van begeleiding. Nieuwe interactiepatronen introduceren op een wijze dat het koppel tot de nieuwe interactiepatronen zelf voorstelt en besluit.

Er wordt vaak over verdieping van de relatie en verbondenheid gesproken. Echter weinig koppels werken hier actief aan.
De vraag die zich stelt:

  • In welke mate ken ik mijn partner?
  • In welke mate inspireer ik mijn partner?
  • In welke mate zijn wij een hecht koppel?
  • In welke mate ondersteun ik mijn partner vanuit een gevoel van verbondenheid?

Het gaan geenszins om een softe aanpak om liefde te beschrijven. Wel om door de verbondenheid te versterken en vorm te geven, een innerlijk relatiescript te ontwikkelen waardoor de wederzijdse ondersteuning en begrip vanuit een persoonlijke innerlijke motivatie ontspruit. Deze draagt bij tot een stevige steeds evoluerende koppel identiteit.

Hypnose als middel om verbondenheid te exploreren

Onze ervaring met het toepassen van hypnose is dat het bij individuele begeleiding van volwassenen een waardevolle aanvulling is.
Dit inspireerde ons om ons de vraag te stellen hoe hypnose bij koppels kan worden toegepast en welke waardevermeerdering we voor het koppel mogen verwachten.

Wanneer verbondenheid wordt aangebracht als gespreksonderwerp wordt vaak praktisch gereageerd. Er worden voorbeelden opgesomd van wat men allemaal samen doet. Hoe goed ken je je partner? Het antwoord op deze vraag is vaak vrij beperkt.

Wij passen hypnose toe op wetenschappelijk verantwoorde wijze. Walter en Natasha zijn lid van de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging.
Koppels die bereid zijn om op deze wijze hun relatie – op preventieve wijze – te exploreren vergroten hun relatiekwaliteit aanzienlijk. Het draagt bij tot duurzaam wederzijds begrip en inspiratie. Het opent deuren naar volgende stappen in je relatie identiteit.

De aanpak is als volgt. In een eerste sessie beantwoorden wij al jullie vragen met betrekking tot hypnose. Een realistische kijk op dit natuurlijke fenomeen. Wat mag je wel en wat mag je niet verwachten. Vervolgens doen we een eerste hypnose oefening met jullie als koppel.
Hiervoor laten wij jullie fysiek contact maken met elkaar om vervolgens jezelf via hypnose even kort te exploreren. Na deze oefening vertellen jullie aan elkaar wat jullie individuele beleving was. Walter en Natasha begeleiden jullie therapeutisch met correcte interpretaties en betekenis.

Wanneer jullie als koppel deze ervaring als positief hebben ervaren maken we een tweede sessie.
In deze sessie wordt specifiek hypnose toegepast om met betrekking tot een specifiek thema aan verdieping en verbondenheid te werken. Hoe vaker een koppel aan hypnose oefeningen deelneemt hoe dieper en effectiever deze zullen worden ervaren.

De gedeelde ervaringen geven op een begripvolle wijze een inzicht in elkaars wensen, kwetsbaarheden, dromen en verlangens. Deze kunnen voor beiden stelselmatig worden geïntegreerd in jullie relatie. De relatiekwaliteit vergroot aanzienlijk.

Interesse? Informeer je gerust via onthaal@walsha.be
Vind meer op onze website www.walsha.be

Walter Engelen en Natasha De Vinster