Naar wat ben je naar op zoek?

Via media vernemen we regelmatig over seksueel overschrijdend gedrag in organisaties. Ze komen voor op alle niveaus in de organisatie. Machtsverschillen zijn vaak een bijdragende factor.

Het zijn precaire situaties die men liever in vertrouwelijke sfeer oplost.

Bemiddeling door de professionele erkend bemiddelaar is een nog wat minder bekende wijze om als oplossing te gebruiken. Deze professionele inbreng is even sterk als een advocaat of rechter.

Het heeft bovendien de sterkte dat het bemiddelingsproces in vertrouwelijkheid plaatsvindt. De partijen kunnen zelfs na overeenkomst, de overeenkomst als vertrouwelijk houden mits beide hun akkoord hiertoe verlenen.

Is een overeenkomst bereikt via bemiddeling rechtsgeldig? Jazeker. De overeenkomst gemaakt met een erkend sociaal bemiddelaar is rechtsgeldig. Meer nog. Wanneer de partijen de overeenkomst laten homologeren heeft deze dezelfde kracht en geldigheid als een vonnis uitgesproken door de rechtbank.

Wil je als organisatie nog een stapje verder en een preventief beleid voeren? Dan zijn deze spijtige incidenten een correcte gelegenheid om de nodige maatregelen te integreren in je organisatie. Het vergroot daarmee je duurzaamheid van je organisatie.

Vragen? Informeer je gerust via onthaal@walsha.be

Vind meer op onze website www.walsha.be

Walter Engelen en Natasha De Vinster