Naar wat ben je naar op zoek?

Arbeidsconflicten bemiddelen leidt tot duurzame oplossingen en een vernieuwde samenwerking.

Waarom bemiddeling het verschil maakt?
Als dingen verkeerd gaan gebeurt het vaak dat mensen de schuld buiten zichzelf leggen.
Onafhankelijke bemiddelaars focussen op het proces dat leidt tot oplossingen die de partijen zelf aanbrengen om zodoende met vernieuwde toekomstige afspraken de samenwerking te versterken. De communicatie wordt ingebed en bevorderd tussen de conflicterende partijen.
Bemiddeling richt zich niet op schuldigen, wel op duurzame samenwerking. Bovendien bepalen de partijen zelf welke oplossingen voor hen geschikt zijn.
Vanuit deze nieuwe afspraken kan de organisatie leren hoe en welke afspraken kunnen omgezet worden in formele en preventieve maatregelen om zo een conflictoplossende organisatiecultuur te bewerkstelligen.

Bemiddeling kan eveneens preventief worden toegepast tussen groepen/partijen die vrijwillig kiezen om hun wijze van samenwerking te optimaliseren op lange termijn.

Hoe beginnen arbeidsconflicten en wat kosten ze?
Oorzaken van conflicten op de werkvloer zijn vaak:

  • miscommunicatie tussen twee of meer mensen,
  • een breuk in de arbeidsverhoudingen,
  • problemen voortkomende uit slechte(re) performance evaluaties.

Hierdoor worden de groepsdynamieken op de werkvloer negatief beïnvloed hetgeen vaak leidt tot pesterijen, persoonlijke aanvallen en een verminderde productiviteit en motivatie.
De ineffectiviteit brengt significante kosten mee voor de werkgever.

Wat werkelijk belangrijk is
Bemiddelaars nemen een belangrijke plaats in bij conflicten om deze op een positieve en constructieve wijze te begeleiden. Studies vermelden dat door bemiddeling  >80% van de conflicten in organisaties wordt opgelost met tevreden partijen waardoor de werkrelatie na het conflict blijft behouden, de samenwerking blijft en vaak zelfs verbetert.

Vragen? Informeer je gerust via info@walsha.be

Vind meer op onze website www.walsha.be

Walter Engelen en Natasha De Vinster