Naar wat ben je naar op zoek?

Op dinsdag 28 november verzamelden in Balen 55 wijkagenten voor de “Dag van de wijkagent”. Die wordt voor de eerste keer georganiseerd. Het idee kwam van een van de wijkagenten in de politiezone Balen-Dessel-Mol, Niels Belmans van de politiepost Balen. Hij vond het belangrijk om wat extra opleiding te krijgen en dat is nu een hele dag geworden. 

Naast wijkagenten van de politiezone Balen-Dessel-Mol waren er ook agenten van omliggende zones aanwezig. Wijkagenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de burgers en moeten heel wat parate kennis hebben. Gastsprekers geven daarom informatie over onder meer de werking van het vredegerecht, de camerawetgeving, erfrecht, de rol van een advocaat en een notaris en wat bemiddeling voor hun kan betekenen.

Bemiddeling is een effectieve wijze om tot conflictoplossing te komen.  Sara Van Hove en Natasha De Vinster deelden hun expertise in bemiddeling. Wijkagenten komen dagdagelijks in aanraking met ruzie makende buren en andere vormen van conflicten. Een belangrijk kenmerk van bemiddeling is dat de bemiddelaar de conflicterende partijen zodanig begeleid dat ze zelf met oplossingen komen. Dit maakt dat een conflict dat wordt opgelost door bemiddeling, duurzame oplossingen biedt waar beide partijen zich in kunnen vinden.

De wijkagenten waardeerden zeer erg de inzichten in de impact van je eigen gedrag als bemiddelaar, op de partijen en het verdere verloop van de begeleiding.

Sara en Natasha wensen de wijkagenten veel succes met het toepassen van deze handvaten en zijn steeds bereid om verdere ondersteuning te bieden.

Wist je dat…

  • een bemiddelingsproces in vertrouwelijkheid plaatsvindt. De partijen kunnen zelfs na overeenkomst, de overeenkomst als vertrouwelijk houden mits beide hun akkoord hiertoe verlenen.
  • een overeenkomst bereikt via bemiddeling uitgevoerd door een erkend bemiddelaar rechtsgeldig is. Meer nog, wanneer de partijen de overeenkomst laten homologeren heeft deze dezelfde kracht en geldigheid als een vonnis uitgesproken door de rechtbank.

Wil je als organisatie nog een stapje verder en een preventief beleid voeren? Maak van je ervaring gebruik om de nodige maatregelen te integreren in je organisatie. Hiermee vergroot je daarmee de duurzaamheid van je organisatie.

Vragen? Informeer je gerust via onthaal@walsha.be

Vind meer op onze website www.walsha.be
Wijkagent 2 6k
Wijkagent 1
Wijkagent 4 4k