Naar wat ben je naar op zoek?

Diagnose

Walsha biedt kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde psychodiagnostiek voor een breed spectrum van psychische aandoeningen.

diagnose en wetenschappelijk onderbouwde psychodiagnostiek

Het doel van de diagnosestelling bestaat erin snel duidelijkheid te geven en een juiste verdere begeleiding mogelijk te maken. Waar nodig in samenwerking met psychiater, kinesist, psychomotorisch therapeut, logopedist, …
Zo wordt onze diagnose een wetenschappelijk onderbouwde psychodiagnostiek

In ons psychodiagnostisch centrum bieden we een breed spectrum aan van psychodiagnostische testen voor onderzoek naar intelligentie, zwak- en hoogbegaafdheid, Autismespectrumstoornis (ASS), Attention Deficit Hyper Activity Stoornis (ADHD), leerstoornissen, psychosociale, (angst, depressie), persoonlijkheid (Borderline, Narcisme, Psychopathie, Obsessief Compulsief Disorder…), relatiekwaliteit en trauma.

Psychodiagnostiek is een wijze waardoor we op wetenschappelijk verantwoorde wijze een objectieve en systematische evaluatie maken van jouw psychische problematiek. Hierdoor krijgt pen praktische handvaten voor de indicatiestelling van het meest gepaste begeleidingstraject.

In ons testcentrum psychodiagnostiek werken wij conform de beschikbare protocollen in Vlaanderen.

Onze expertise stellen wij graag ter beschikking voor u als particulier, zorgverlener en organisatie.

Wij zijn eveneens geregistreerd in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen waardoor wij opdrachten voor de rechtbank kunnen uitvoeren. Bekijk meer op onze pagina gerechtskundig onderzoek!

Een efficiënte organisatie en diagnosestelling staan voorop! Hierdoor hebben wij uiterst korte wachttijden en een gunstige doorlooptijd.

Wij zijn uiterst transparant en open voor elke professionele vorm van evaluatie of audit. Om op een uiterst hoog kwaliteitsniveau te functioneren richten wij ons naar andere professionele organisaties zoals het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Vlaams Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Indien u niet vindt wat u zoekt dan kan u ons vrijblijvend contacteren en wij stemmen samen af hoe u geholpen kan worden. Voor een betrouwbare diagnosestelling zijn er veelal meerdere testen noodzakelijk om tot een gefundeerde diagnosestelling te komen.

Aanmeldingen voor een psychodiagnostisch onderzoek kunnen particulier vanaf 18 jaar of vanuit een professionele doorverwijzing (justitie, psychiater, CLB…).
Ingeval kinderen van gescheiden ouders worden aangemeld dienen beide ouders toestemming te verlenen voor het onderzoek.

Diagnose en wetenschappelijk onderbouwde psychodiagnostiek bij Walsha!