Naar wat ben je naar op zoek?

Bij individuele coaching richten wij ons op jou als individu, en gaat het over persoonlijke ontwikkeling.

Executive coaching is één van de meest krachtigste benaderingen in leiderschapsontwikkeling voor senior executives en high-potentials.
Executive coaching is het één-op-één werken met een professionele coach aan het bereiken van jouw doelstellingen en uitdagingen waarbij de coach je ondersteunt in je persoonlijk én zakelijk leiderschap.

Walsha Individuele Coaching 250

Elke leider – van bestuurder tot teamleader –  heeft voordeel van het effectieve instrument dat coaching is in jouw persoonlijke ontwikkeling.
Executive coaching wordt toegepast om jouw persoonlijke impact in je team en je organisatie te maximaliseren.
Executive coaching is daarom steeds een op jouw persoonlijke doelstellingen en te ontwikkelen onderwerpen afgestemd.

Executive of one-to-one coaching is in het bijzonder belangrijk waar je als leider een nieuwe uitdaging aangaat voor jezelf, je team of je organisatie.

Voorbeelden zijn:

  • voorbereiding op je nieuwe rol of carriére
  • managen van stress, verandering, conflict of crisissituaties
  • ondersteuning bij het opnemen van een nieuwe rol
  • het versnellen van de persoonlijke ontwikkeling van mensen die worden gezien als high potential
  • een geobjectiveerd en onafhankelijk klankbord voor senior leaders
  • op maat gemaakte ontwikkeling als beloning voor en het behouden van medewerkers sleutelposities die kritisch zijn voor je organisatie

Bij teamcoaching richten wij ons op het team. Het geheel is meer dan de som der delen.

Helium Stick

Teamcoaching is gebaseerd op een integratie van het individu en groepsdynamica waarbij de aandacht gaat naar de interacties, conflicten en samenwerking. Wat voor mensen zitten er in het team? Welke kwaliteiten hebben ze en welke rollen vervullen ze? Hoe is de interactie tussen de teamleden en wat speelt er ‘onder de waterlijn’? Wat is de doelstelling van het team en hoe is de taakverantwoordelijkheid? Dit zijn de vraagstukken die bij teamcoaching aan de orde komen.”