Naar wat ben je naar op zoek?

Algemene informatie en locatie

Vanaf academiejaar 2022-2023 bieden wij geïntegreerde modules aan.
In ons geïntegreerd traject worden de basismodule én de gekozen specialisatie in één traject geïntegreerd.
Dit geïntegreerd traject bestaat in totaal uit 14 dagen (waarvan 3 online) gespreid over een zestal maanden. Na het slagen kan je je erkenning als erkend bemiddelaar aanvragen.

Dit is conform de criteria van de Federale Bemiddelingscommissie.

Deze integratie heeft meerdere voordelen zoals:

  • Je hebt een directe focus op de specifieke kenmerken van je specialisatie
  • Je hebt 2 in plaats van 3 examenmomenten
  • Je effectiviteit als bemiddelaar wordt vergroot

Belangrijk!
De effectiviteit van een bemiddelaar wordt bepaalt door:

 1. Kennis (bemiddeling, juridisch, sociologisch, psychologisch en communicatief)
 2. Zelfkennis en zelfreflectie
 3. Het zich intensief eigen maken van de vereiste bemiddelingsvaardigheden

Onze visie stelt voorop dat dit in een opleiding enkel mogelijk is door:

 1. Voor deelnemers die meer willen dan een diploma
 2. Intense begeleiding gedurende het opleidingstraject

Gedurende deze opleiding word je op zeer interactieve wijze mee genomen in de verschillende kennisdomeinen. De opbouw is zodanig dat we bouwsteen na bouwsteen het kennisdomein opbouwen, zodanig dat je deze eigen maakt op interactieve wijze. Je leert de kennisdomeinen grondig interpreteren in je eigen omgeving en toepassen in de bemiddeling.
Zelfkennis en zelfreflectie is een essentieel onderdeel van de kwaliteitsvolle bemiddelaar. Het is de enige wijze om jezelf en je verworven vaardigheden optimaal aan te wenden in de bemiddelingen die je gaat begeleiden.
De vereiste bemiddelingsvaardigheden kunnen enkel worden verworven door intensief oefenen via rollenspelen. Je zal het bemiddelingsgesprek ervaren als observator, partij en uiteraard als bemiddelaar. Dit sterk geïndividualiseerd traject zorgt ervoor dat je de bemiddelingsvaardigheden eigen maakt door je stelselmatig in stappen verder te bekwamen door zelfreflectie, zelfsturing, feedback van je medestudenten en de intensieve begeleiding van de docenten.

Deze opleiding is een zeer gestructureerd en samenhangend geheel waarbij je door integratie alle elementen leert combineren en toepassen.
Dit is een unieke en eerste stap tot kwaliteitsvol bemiddelaar.

Aanvang lessen 9:00 – Einde lessen maximum 18:00

U heeft de mogelijkheid eenzelfde lesdag in een andere locatie te volgen. Hier kan je naar persoonlijke wensen gebruik van maken.

Deze opleiding bestaat uit begeleiding op locatie en vergt van de deelnemers een intensieve inspanning en deelname.
Onze jarenlange ervaring geeft aan dat een bemiddelingsopleiding enkel effectief en kwaliteitsvol is indien aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Om deze kwaliteit te garanderen laten wij in de Basis-Theorie maximum 12 deelnemers toe.
In de Basis-Praktijk module word je begeleid in kleine groepen.

Vooraleer U wordt toegelaten nodigen wij U uit tot een gesprek waar Uw motivatie grondig wordt besproken (geen voorbereiding vereist).
We bezorgen je de benodigde informatie met betrekking tot het opleidingstraject en de uitoefening van het beroep ‘erkend bemiddelaar’. 

Van harte welkom bij Walter en Natasha!

Lesdata:

vrijdagen en zaterdagen.
80% is op locatie en 20% is online via Teams

Locatie:
Gent, Antwerpen, Limburg

De theoretische vorming en de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden zijn gespreid over 14 lesdagen (en 2x halve dag examinatie).

Naast het verwerven van een grondige theoretische kennis vereist de opleiding een sterke motivatie en engagement van de deelnemer om zich de vaardigheden van de bemiddelaar eigen te maken. Een kritische reflectie over eigen persoonlijkheid en functioneren zijn confronterend maar fundamenteel.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Bewustmaking rond ‘bemiddeling’: de algemene bemiddelingsprincipes (ethiek/filosofie).
 • Psychologische aspecten: de persoonlijkheids- en communicatiemodellen cruciaal bij de ontwikkeling van de bemiddelingsvaardigheden.
 • Sociologische aspecten: ethiek, verschillen in normen en waarden, verdraagzaamheid, autonomie, vertrouwelijkheid.
 • Conflict theorie: eigen conflict hanteringsstijl met diens sterktes en valkuilen; leren toepassen van diverse stijlen om het resultaat te optimaliseren.
 • Communicatie: kennis met uitgebreide inoefening van de communicatievaardigheden.
 • Ethiek en deontologie: Ethische en deontologische aspecten in bemiddeling.
 • Theoretische en praktische aspecten van het recht: een uitdieping van de Belgische bemiddelingswet en de deontologie zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie.
 • Het bemiddelingsproces: alle deelaspecten van het bemiddelingsproces geïntegreerd tot één samenhangend geheel.

Bij de praktijkoefeningen vertrekken we vanuit een eigen persoonlijkheidsevaluatie. Deze dient als basis voor toepassing in de interactiemodellen (Roos van Leary, communicatiemodellen, onderhandelingsmethoden, bemiddelingsvaardigheden) en uiteindelijk in de integratie bij het bemiddelingsproces als geheel. De verschillende rollenspelen en casusbesprekingen zorgen voor een verdieping van de leerstof en een effectieve ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. Op deze wijze simuleren we een volledig bemiddelingsproces.

Geïntegreerd traject Familiale Zaken

B=basismodule   F=familiale zaken

 1. Dag B1 (4 + 4 uren)
  1. Inleiding tot bemiddeling
  2. Recht i.v.m. bemiddeling (protocol + soorten overeenkomsten)
 2. Dag F1 (4 + 4 uren)
  1. Specifieke kenmerken van bemiddeling in Familiale Zaken. Inleiding tot internationale bemiddeling in familiezaken; multiculturele bemiddeling
  2. Beginselen van het recht inzake :
   1. Huwelijk, wettelijk en feitelijk samenwoning ;
   2. Echtscheiding en scheiding van tafel en bed, feitelijke scheiding ;
   3. Ouderlijke relaties (ouderlijk gezag, persoonlijke relaties, modaliteiten van huisvesting, enz.);
   4. Gevolgen van de regels van openbare orde en van dwingend recht;
   5.  Procedures
    1. Verzoeningsprocedure voor de familierechtbank;
    2. Gerechtelijke procedures in familiezaken;
 3. Dag B2 (4 + 4 uren)
   1. Conflicttheorie, conflictstijl
   2. Onderhandeling en bemiddeling
 4. Dag B3 (4 + 4 uren)
   1. Psychologische aspecten, persoonlijkheid en gedrag, systeemtheorie
   2. Psychologische aspecten, overdracht en mijn ‘red button’
 5. Dag F2 (4 + 4 uren) – Online
   1. Psychologie en sociologie
    1. Psychologie en sociologie in relatie tot families;
    2. Psychologische effecten van familiale conflicten;
    3. Familiale relaties en familiale dynamiek ;
    4. Plaats van het kind en van de jongere in bemiddeling.
 6. Dag B4 (4 + 4 uren)
  1. Emoties in bemiddeling (+non-verbale communicatie)
  2. Communicatie inleiding, begrippen en vaardigheden
 7. Dag B5 (4 + 4 uren)
  1. Bemiddeling op afstand via digitale platformen
  2. Sociologie, Deontologie en ethiek
 8. Dag F3 (4 + 4 uren) – Online
  1. Huwelijksvermogensrecht en erfrecht ;
  2. Onderhoudsverplichtingen:
   1. Bijdrage in de onderhouds- en opvoedingskosten van kinderen (begrippen gewone kosten, buitengewone kosten, bijzondere kosten), berekeningsmethodes onderhoudsbijdrage tussen ex-echtgenoten, berekeningsmethodes.

Schriftelijk examen theoretisch gedeelte

 1. Dag B6 (4 + 4 uren) Rollenspelen
   1. Opstellen protocol
   2. Rollenspelen – Aanmelding en Intake
 2. Dag B7 (4 + 4 uren)
   1. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie en tools
   2. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie en tools
 3. Dag B8 (4 + 4 uren)
   1. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools
   2. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools
 4. Dag B9 (4 + 4 uren) ) – Online
   1. Internationale en multiculturele bemiddeling / Bemiddeling via digitale platformen
   2. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools
   3. Rechtsbijstand en bemiddeling, Erkenningsaanvraag
 5. Dag F4 (4 + 4 uren) – Rollenspelen m.b.t. Opstellen van een EOT
   1. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie + Opties genereren en tools
   2. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools
 1. Dag F5 (4 + 4 uren) – Rollenspelen m.b.t. Verblijfsregeling in het belang van het kind
   1. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie + Opties genereren en tools
   2. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools

Praktijk examen bemiddelingsvaardigheden

Kostprijs geïntegreerde opleiding: €4847 (Btw incl. + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

* Voorafbetaling:                              €    916,1
Komt in aanmerking voor KMO:    € 3930,4
Waarvan zelf te betalen:                €  2751,3
Belgische overheid subsidieert:   €  1179,1

Eigen bijdrage is dus:                     € 3667,4 

Image 30

Kostprijs geïntegreerde opleiding: €3025 (Btw incl. + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

* Voorafbetaling:                              €    325,0
Komt in aanmerking voor KMO:    € 2400,0
Waarvan zelf te betalen:                €  1680,0
Belgische overheid subsidieert:   €    720,0

Eigen bijdrage is dus:                     € 2305,0 

Image 30

Kostprijs geïntegreerde opleiding: €2360 (Btw incl. + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

* Voorafbetaling:                              €    509,6
Komt in aanmerking voor KMO:    € 1850,4
Waarvan zelf te betalen:                €  1295,3
Belgische overheid subsidieert:   €    555,1

Eigen bijdrage is dus:                     € 1804,9 

Image 30

Erkende opleiding voor de Federale Bemiddelingscommissie.

Orde van Vlaamse Balies

Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO.

Image 30

Effectiviteit van het leren wordt bepaald door:

Walsha Samen

Natasha De Vinster erkend bemiddelaar Familiale Zaken
Walter Engelen erkend bemiddelaar Familiale, Sociale, Burgerlijke en Handelszaken

Met Natasha’s Surinaamse roots en Walter’s Vlaamse roots zitten we samen in een intercultureel bootje. We ervaren beiden de verschillen in onze culturen als boeiend en inspirerend en willen met een zo open mogelijke blik naar de wereld kijken.
Als trotse ouders van elk 2+2 kinderen ervaren we ons leven als rijker. We ervaren hiermee de uitdagingen van nieuw samengestelde gezinnen uit eerste hand. Voor ons is het belangrijk om met de voeten op de grond te staan om vandaaruit onze professionele begeleidingen te verrijken.
We dromen om samen ons leven te delen, de wereld een beetje beter te maken en over enkele jaren de wereld zelf nog wat uitgebreider te mogen exploreren.

Beiden houden we ervan om ‘in het belang van het kind’ te werken. Het schenkt voldoening wanneer we vaststellen dat rechtbanken ons advies in het belang van het kind ter harte nemen.

Zwart Wit Foto

Erkend bemiddelaar in Familiale Zaken, Sociale Zaken, Burgerlijke & Handelszaken

Rudy Cludts. 23 jaren ervaring als auditor lieten me toe om mensen aan te voelen en te ontdekken wat zij écht belangrijk vinden. Sinds 2012 komt bemiddeling zeer regelmatig aan bod bij het zoeken naar een goede sociale dialoog tussen kaderleden en directies als kadervertegenwoordiger in de praktijk. Deze kwaliteit heb ik nog verder uitgebouwd als burenbemiddelaar. Hier zoek ik samen met de betrokken partijen hoe de communicatie weer op gang kan komen. Mensen helpen via bemiddeling geeft me energie. Dit kunnen overbrengen is een passie.

Foto Klein (002) 200

Erkend bemiddelaar in Familiale Zaken

Frank Van Oyen (°21.11.1962) is advocaat aan de balie West-Vlaanderen. Zijn kantoor is gevestigd in Brugge. Frank studeerde af aan de KL Leuven in 1985. Hij is ervan overtuigd dat conflicten slechts in laatste instantie in een win-verlies situatie voor een rechtbank moeten worden beslecht. Partijen helpen vanuit eigen kracht zelf tot een door hen gedragen overeenkomst te komen, is de mooie voldoening schenkende taak van de bemiddelaar. Frank volgde hiertoe zijn opleiding tot bemiddelaar in 2011 en werd als bemiddelaar in familiezaken erkend in 2012. Naast bemiddeling heeft Frank ook ervaring in Alternative Dispute Regulation (ADR) als arbiter in de Arbitragecommissie voor het Betaald Voetbal binnen de schoot van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Verder zetelt hij in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de Stad Brugge en in de Stedelijke Werkgroep Verkeer van diezelfde mooie stad.
Caroline Geenen Odigob 21
Erkend bemiddelaar in Familiale Zaken

Caroline Geenen is erkend bemiddelaar in Familiale Zaken en heeft een bijzondere expertise inzake successieplanning, begeleiding van familiale bedrijfsopvolging, vereffening-verdeling van nalatenschappen, fiscaal recht en familierecht.

Zij studeerde rechten aan de KU Leuven en behaalde in 2002 haar diploma. Tevens genoot zij een aanvullende opleiding in het vennootschapsrecht aan de KU Brussel en behaalde hierin in 2005 een master.

Caroline Geenen spreekt op diverse seminaries met o.a. volgende onderwerpen: ‘Erfrecht: enkele actuele issues in huwelijksvermogensrecht belicht vanuit vermogensplanning’, ‘Schenken met behoud van bezit’, ‘De gezinswoning als actuele insteek voor vernieuwing van huwelijkscontract en testament’, ‘Burgerlijke maatschap versus stichting-administratiekantoor: instrument van vermogensplanning’, ‘Onroerend goed in het buitenland belicht vanuit het erfrecht, de successierechten en de inkomstenbelastingen’, ‘Vererving van familiale bedrijven in tijden van crisis, ruimte voor creatieve vermogensplanning?’,…

Schrijf je in voor deze opleiding

Hidden
Policy(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.